Hole Høyre tar ansvar for klima og miljø | Syver Leivestad (H)

SIKRE VANNKVALITETEN: Hole Høyre skal blant annet revitalisere Steinsfjordutvalget, sier Syver Leivestad (H).

SIKRE VANNKVALITETEN: Hole Høyre skal blant annet revitalisere Steinsfjordutvalget, sier Syver Leivestad (H). Foto:

Av

– Hole Høyre vil derfor at det utarbeides og iverksettes en klima- og miljøplan for Hole kommune allerede i inneværende år, skriver Syver Leivestad (H) i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevDet er vel få eller ingen som ikke er kjent med at Hole Høyre er et næringsvennlig parti som prioriterer skole og oppvekst, helse og omsorg helt på topp. Som et ansvarlig parti tar vi også et klart ansvar for klima og miljø.

Hole Høyre vil derfor at det utarbeides og iverksettes en klima- og miljøplan for Hole kommune allerede i inneværende år. Det diskuteres både høyt og lavt hvorvidt klimautslippene er menneskeskapt eller ikke, men det må ikke være tvil om at vi i stor grad er medansvarlig for klimautslippene.

Ifølge Enova står kommunal virksomhet for 20 prosent av Norges klimagassutslipp. Dette vil Hole Høyre gjøre noe med. Det betyr at klima og miljø skal vektlegges i alle beslutningene som politikerne i Hole skal ta i tiden framover. For å sikre at dette blir gjort må vi starte et systematisk arbeid som gir reelle utslippskutt.

Målsettinger

Hole kommune må derfor ha en egen klima og miljø plan med klare prioriteringsområder og målsettinger. Kommunen gjøre allerede en rekke tiltak i dag, men nå vil vi systematisere disse slik at innbyggerne og næringslivet lettere kan velge grønne løsninger.

Hva er en klimaplan? Det er en plan som beskriver og viser hvordan kommunen skal jobbe med energi- og klimaspørsmål i et helhetlig perspektiv. Den skal inneholde konkrete mål som skal være målbare, prioriterte tiltak og med tidsrammer.

Forslag til klimaplan

Hole Høyres forslag til innhold i planen vil først og fremst være, men ikke begrenset til følgende:

• Revitalisere Steinsfjordutvalget og involvere berørte parter sammen med nasjonal og internasjonal kompetanse for å sikre vannkvaliteten i fjorden. (Eget prosjekt)
• Benytte den betydelige innkjøpsmakten kommunen har til å stille miljøkrav ved offentlige innkjøp
• Bytte ut samtlige av kommunens kjøretøy med nullutslipps biler. (EL biler eller tilsvarende)
• Sette krav til selskaper som kommunen er medeier i å oppfylle våre miljø og klima mål
• Påvirke transportselskaper til å gå over til nullutslipps kjøretøy (buss og lettere varebiler)
• Redusere plast forbruket
• Bygge nye gang- og sykkelveier
• Redusere energi forbruket i alle våre egeneide bygg som f.eks skoler og Herredshuset
• Legge til rette for EL bil ladepunkter
• Redusere matsvinn
• Legge store deler av boligbygging og parkering i nærheten av kollektivtransport
• Innkjøp av kortreist mat
• Etablere mål om utslippsfrie byggeplasser
• Kontinuerlig informere alle innbyggerne i Hole om kommunens miljø- og klimamål

Holeværingene skal ikke bare ha en kommune som er et trygt og godt sted å bo, vokse opp, og bli gammel, men også et sted der vi i fellesskap tar ansvar for vårt miljø og klima!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags