Helgelandsmoen er et fint sted! | Jørn-Inge Andreassen Frøshaug

 FINT OMRÅDE: - Hva som er uheldig med det, må Hole Høyre selv svare på, skriver Jørn-Inge Andreassen Frøshaug.

FINT OMRÅDE: - Hva som er uheldig med det, må Hole Høyre selv svare på, skriver Jørn-Inge Andreassen Frøshaug. Foto:

Av

– Det er på tide å ha fokus på den sosiale boligbyggingen, sier Jørn-Inge Andreassen Frøshaug i dette innlegget.

DEL

MeningerDette feltet er ikke slik vi skal ha det i Hole, sier Per Christian Gomnæs til Ringerikes Blad. Videre sier han at området har fått et «litt uheldig preg i Hole». På Røyse skole følte han at gjengen på Helgelandsmoen satt nederst ved bordet.

Hva slags signaler sender Hole Høyre og Per Christian Gomnæs til folk som bor på Helgelandsmoen, ikke minst til bygdas barn? Som ung holeværing har jeg aldri møtt disse påstandene. Nå blir de altså skapt, i full offentlighet gjennom Ringerikes Blad.

Kun mangemillionærer?

Jeg har hørt antydninger om dette fra Høyre-politikere i Hole tidligere, men aldri på trykk.

Skal vi begynne å splitte holeværinger mellom de som bor i villabebyggelse, og de som bor i villaer? Skal vi kun invitere mangemillionærer til Hole? Jeg vil advare mot dette.

Jørn-Inge Andreassen Frøshaug

Kommunestyrerepresentant, Arbeiderpartiet

Røyse

Siden oppslaget har jeg snakket med flere folk på Helgelandsmoen. De er ikke særlig glade.

Hole Høyre og Per Christian Gomnes: Slutt å gi inntrykk av at folk fra Helgelandsmoen sitter nederst ved bordet. De skal sitte rundt det samme runde bordet som alle oss andre i denne kommunen. At vi behandler folk skikkelig er bygdas sjel. Jeg synes Per Christian Gomnæs burde beklage disse uttalelsene.

Fantastisk boligområde

Hole Arbeiderparti mener Helgelandsmoen er et fantastisk boligområde. Hva som er uheldig med det, må Hole Høyre selv svare på.

Vi har som selvstendig kommune stor innflytelse på boligpolitikken, ikke minst prioriteringene i den. Eierskapet til egen bolig er en viktig forutsetning for økonomisk trygghet og frihet.

Hole Arbeiderparti vil føre en boligpolitikk som sikrer en jevn og fornuftig boligbygging. Denne boligbyggingen skal sikre alle innbyggerne, med et spesielt trykk på ungdom og førstegangskjøpere. De sistnevnte gruppene har vært lite prioritert i Hole de siste 20 årene med Høyre-styre.

Trenger flere unge

Tallenes tilstand viser klart at vi trenger flere unge til Hole. Flere mennesker i arbeidsfør alder er avgjørende for å møte den pågående eldrebølgen.

Det er på tide å ha fokus på den sosiale boligbyggingen. Vi skal ha tilstrekkelige arealer for friluftsliv, lekeplasser, trygge skoleveier og fibernett. Det skal være fint å bo i Hole, men også godt å leve – for alle.

Den sosiale boligbyggingen og åpningen for flere til fellesskapet, kan altså på sikt redde kommunen og vårt lokale velferdssamfunn. Vi må ruste oss for å møte 2020-tallet på en best mulig måte. Sosial boligbygging og sterke fellesskap er veien å gå, mener vi i Arbeiderpartiet. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags