Klima og miljø – hva bør vi gjøre? | Nils Herman Kiær

Nils Herman Kiær

Nils Herman Kiær Foto:

Av

I dette leserinnlegget har Høyre-politiker Nils Herman Kiær meninger om hva du og jeg, Norge, og ikke minst Hole kommune kan gjøre for klimaet.

DEL

LeserbrevVi leser i media om skoleungdom som streiker for klima og spekulasjoner om konsekvensene av et endret klima på jordkloden. Varme sommerdager med over 30 grader hadde vi for 40-50 år siden også. Det reelle er at CO2 nivået i lufta øker for mye. Klimaproblemene ser ingen landegrenser. Vi må handle, men vi må holde hodet kaldt og finne ansvarlige og fornuftige løsninger.

Norges totale utslipp er ca 0,2 prosent av verdens totale klimautslipp. Men det innebærer ikke at også vi må handle. Så hva kan vi gjøre? Vil tiltak kun i Norge bidra til å redde klimaendringene? Nei, men vi må bidra og få andre land til å bidra og respektere Parisavtalen. Som vi sa i tidligere år: «Tenke globalt, handle lokalt». Og gjennom teknologi- og næringsutvikling kan de endringer vi må gjøre vise seg å være lønnsomme i tillegg. Her er det potensial for nye eksportnæringer.

Hva med oljen?

Så hva med oljen? Det meste av oljen går til transportsektoren. En full elektrifisering av transport vil redusere verdens klimautslipp med ca 30%. Da må vi, og alle andre land i verden, begynne med å skifte ut våre fossile biler med andre null-utslippsbiler, og så må Volvo, BMW, Mercedes, etc slutte å lage bensin og dieselmotorer. Da vil etterspørselen etter olje falle og på den basis vil Norges oljeproduksjon fases ut av seg selv.

Hva kan VI gjøre? Vi er nødt til å begynne å feie for egen dør. Hvilket karbonfotavtrykk har hver av oss? Neste gang jeg trenger ny bil, kan jeg velge en nullutslippsbil? Spiser jeg langreist eller kortreist mat og drikke? Kan jeg etterisolere huset? Installere varmepumpe? Kanskje jeg kan installere solcellepaneler? Osv.

Hva kan Hole gjøre?

Og hva kan Hole kommune gjøre? Hole kommune kan, blant annet med basis i de ovennevnte spørsmålene, gå foran og vise vei. Vi i Hole Høyre vil at Hole kommune skal utvikle seg til en foregangskommune for gode og fornuftige klima- og miljøtiltak. Det skal legges til rette for økt bruk av fornybar energi. Utviklingen av tettstedene vil få klare miljø- og klimakrav. Hole kommunes tjenester og eiendommer må fortsette å jobbe med energieffektivisering, og sette seg mål for når man skal oppnå å bli en karbonnøytral kommune. Videre må Hole kommune utøve et aktivt eierskap overfor Ringrikskraft og HRA.

Hole Høyre vil være en aktiv pådriver for at Hole kommune setter seg mål og lager handlingsplaner som vil bidra til å nå FNs 17 bærekraftsmål. «Det grønne skiftet» vil prege fremtidig utvikling og innovasjon, og Hole Høyre vil kontinuerlig arbeide for at kommunen legger til rette for en slik utvikling.

Godt valg.

Nils Herman Kiær
Kandidat for Hole Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags