Hole trenger sterkere fellesskap! | Tom Olsen (Ap)

KAN BLI ORDFØRER: Tom Olsen i Hole arbeiderparti.

KAN BLI ORDFØRER: Tom Olsen i Hole arbeiderparti. Foto:

Av

– Som ordfører i Hole vil jeg åpne dørene. Vi skal arrangere møter for innbyggerne flere ganger i måneden, og kommunens folk skal stå klare for å besvare spørsmål og ta imot innspill, lover Tom Olsen (Ap) kun få dager før valglokalene stenger.

DEL

Valg 2019: DebattOle Gunnar Solskjær sa engang: «Enkeltspillere scorer mål. Lag vinner kamper!» Det er dette som er fellesskapstanken vår. Laget vårt er innbyggerne og ansatte i Hole kommune. Sammen skal vi kjempe for barnehager, skoler, sykehjem, kulturarenaer, idrettshaller og bibliotek.

Våre motstandere i Hole Høyre og Hole Frp vil kutte i kommunens inntekter og tjenestetilbud. De har et logisk problem: kutt og nedskjæringer er linja, uansett om det er gode eller dårlige tider. Vi kan knapt kalle dette for en helhetlig økonomisk politikk, men heller ideologiske skylapper som er farlige for kommunen.

Vi velger en linje med sterke kommunale tjenester. De neste årene blir vi stadig flere og stadig eldre. Vei- og baneprosjektet vil kreve stort av oss, vi må holde tunga rett i munnen og ta kloke valg. Hole skal levere et godt og sammenhengende tilbud fra vugge til grav. Barnehagene skal legge grunnlaget for en god skolegang, skolegangen skal legge grunnlaget for et godt arbeidsliv og arbeidslivet skal legge til rette for finansieringen av eldreomsorg, barnehager og skoler.

Det er på tide at vi også begynner å ruste oss for framtiden. Infrastrukturen må holdes i gang. Jeg tenker på drikkevann, kloakk og veivedlikehold. Vi må sørge for rekruttering av viktige yrkesgrupper som lærere og sykepleiere. Vi må gi våre eldre en eldreomsorg som ikke er preget av tidspress, og vi må gi våre ansatte en arbeidsdag uten evig dårlig samvittighet.

Fellesskapet vårt skal stå opp for de eldre og syke. Sykemeldinger, arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp er ting vi trenger når livet blir ekstra vanskelig. I Norge og Hole skal alle ha et sosialt nett å falle inn i, vi skal ikke fornedre folk til tigging når livet er vanskelig.

Hole kommune må bli en sterkere kommune, vi trenger ressurser til å løse de ekstraordinære utfordringene vi står ovenfor. Vi vil ikke «effektivisere» ytterligere, slik Fremskrittspartiet og Høyre har signalisert til rådmannen mot neste års budsjett. De ansatte i Hole er allerede hardt presset, vi sliter med rekrutteringen og viktig kompetanse går til nabokommunene. Denne borgerlige og usosiale utviklingen må stanses!

Hole Arbeiderparti står fjellstøtt på sosialdemokratiske verdier. Dette betyr en balanse mellom private bedrifter med gode arbeidsvilkår, og et offentlig apparat som koordinerer helheten og sørger for at alle innbyggere blir godt ivaretatt. Som samfunn skal vi skape og dele! Dette er bra for enkeltmennesket, fellesskapet og ikke minst god økonomisk politikk.

Høyresiden derimot står for «fri flyt og frihet for enkeltmennesket». Det kan høres fint ut, men at hver enkelt innbygger skal være «sin egen lykkes smed» er ikke noe som bygger fellesskap. Tvert imot.

Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å slå Hole kommune sammen med andre. De har lagt ned Buskerud fylkeskommune, de startet utredninger med Ringerike og Bærum. De har forsøkt å privatisere tjenester i Hole kommune. Fremskrittspartiets ordførerkandidat har som uttalt mål at Hole må legges ned.

Hvorfor gjør de dette? Kutt i offentlige budsjetter baner vei for privatisering av velferdstjenester. De tar litt etter litt, plutselig blir det umulig å putte tannkremen tilbake i tuben. Spørsmålet er da: Hvor blir det av fellesskapet da? Hvor blir det av fellesskolen, barnehagene og eldreomsorgen. Det eneste resultatet er at vi får en kommune med enda større forskjeller mellom Kong Salomo og Jørgen hattemaker.

Regnestykket går ikke opp. Er det slik at Hole sine innbyggere er nødt til å ringe kundeservice i USA eller Sveits om de har spørsmål eller kritikk mot barnehagen eller sykehjemmet sitt?

Vi prioriterer de nære ting og de tingene som betyr noe for barna våre, besteforeldrene våre og de syke.

Det er trist å se Hole Høyre og det borgerlige flertallets passive holdning til boligbygging og tilretteleggelse for næringslivet i kommunen. Ungdommen flytter ut av bygda, kommunen kutter i budsjettene og de ansatte blir stadig mer slitne. Nå har de fått vise hva de er gode for. Det er på tide med et skifte, ellers ryker vi tilbake i ROBEK.

Som ordfører i Hole vil jeg åpne dørene. Vi skal arrangere møter for innbyggerne flere ganger i måneden, og kommunens folk skal stå klare for å besvare spørsmål og ta imot innspill.

Si ja til sterke fellesskap og stem på Hole Arbeiderparti på mandag!

Hole kan mer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags