Hvor skal eldre og syke i Hole gjøre av seg? | Eva Bekkelund-Eriksen

HVA SKJER? - Vi trenger informasjon. Ikke fra Bane Nor, men fra vår politiske ledelse, sier Eva Bekkelund-Eriksen.

HVA SKJER? - Vi trenger informasjon. Ikke fra Bane Nor, men fra vår politiske ledelse, sier Eva Bekkelund-Eriksen. Foto:

– Kommunen må være pinlig nøye med åpenheten, skriver Eva Bekkelund-Eriksen i denne innlegget.

DEL

MeningerBane NOR har planer om å tømme bo- og rehabiliteringssenteret i Hole og bruke bygningen som anleggsbrakke.

Hva skjer med beboerne, våre eldre og syke? Hvor skal de flytte?

Bane NOR orienterte kommunestyret før jul, men det statlige selskapet visste ikke da hvor våre syke og eldre skal gjøre av seg. Har Ringerike eller Jevnaker kapasitet? Bane NOR nevnte for eksempel Lier. Kan det bli enda lenger unna? I Vestfold er det private sykehjem. Kan disse være aktuelle?

LES OGSÅ: Må flytte eldre og uføre mens vei og bane bygges: Mangler 35 sykehjemsplasser

Biografi for Eva Bekkelund-Eriksen 

Forringer livskvaliteten

Hvilke konsekvenser vil flyttingen få for faste beboere, og hva med rehabiliteringen som er svært viktig?

Vil en flytting føre til færre besøk av pårørende og dermed redusere livskvaliteten til syke og gamle og belaste familier i en ofte allerede presset situasjon?

Og, er ikke Bane NOR sine planer i strid med det regjeringen profilerer: En verdig alderdom og ivaretakelse av eldre og sykes rettigheter?

Bane NOR blir vinneren

Det snakkes om andre løsninger i de kommunale korridorene: At Bane NOR overtar sykehjemmet og løser inn bygningene, slik at kommunen kan bygge nytt et annet sted.

Det vil si at Bane NOR skaffer seg en av de fineste tomtene i kommunen og utnytter denne kommersielt, fortrinnsvis med boligblokker og en god fortjeneste.

Det er viktig å være klar over at Bane NOR også er en kommersiell aktør. Bane NOR har derfor en uheldig dobbeltrolle og kan i praksis sitte igjen som vinneren med en verdifull eiendomsportefølje i Hole.

Dette er ikke en vinn-vinn-situasjon. Forholder politikerne våre seg til dette, og tar de ansvar?

Propaganda er ikke informasjon

Spørsmålene må stilles. Vi får ikke den informasjonen vi har krav på. Viktig informasjon kommer spredt og fra ulike hold, men sjelden fra dem som bør sitte med kunnskapen; den politiske ledelsen i kommunen vår. Det som kommer fra Bane NOR virker mer som propaganda.

Når lokalavisen ikke stiller et eneste kritisk spørsmål er vi avhengig av at andre setter seg inn i alle fakta og forteller oss hva som egentlig vil skje med bygda vår.

Kommunen må være pinlig nøye med åpenheten. Politikerne våre må hele tiden bekrefte at de er innbyggernes ombud og aller viktigst, de svakeste forsvarer.

Ikke rør eldre og syke

Tilbake til kommunestyremøtet der Bane NOR orienterte før jul: Var det noen av våre politikere som i det hele tatt stilte kritiske spørsmål til Bane NOR? Tok noen til motmæle og sa at dette har gått for langt? Sa noen det aller viktigste folkevalgte kan si hvis de er opptatt av å ivareta innbyggernes interesser, verdighet og rettigheter: Rør ikke våre eldre og syke!

Tause politikere er noe av det farligste vi har i samfunnet. Tausheten undergraver prinsippene demokratiet vårt et tuftet på.

Dette er et viktig spørsmål: Vil politikere som selv er ute etter å tjene penger på utbygging, sette foten ned for prosjekter som framskynder egen fortjeneste?

Dersom noen har en øy og vil bygge ut denne, eller eiendom å selge og samtidig har innflytelse i politikken, blir partier og det politiske miljøet kun de sterkeste forsvarer.

Ordfører Per Berger: Fortell oss helt konkret hva som planlegges. Hva vil skje med eldre og syke i Hole fordi dere har vært med å godta et prosjekt som gjør at sykehjem og rehabilitering kommer i skvis mellom planlagt vei og bane? Hva skjer etterpå? Et sykehjem omgitt av høye jordvoller?

Vi trenger informasjon. Ikke fra Bane NOR, men fra vår politiske ledelse.

Det lyser blått for både det ene og det andre i Hole. Er det ikke snart på tide at kommunen setter på varsellampene?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags