Sykehjemsbeboerne må føle seg trygge | Inger Hauslo (MDG)

ENGASJERT: Inger Hauslo (MDG) mener det haster med å finne gode løsninger for beboerne vedHole bo og rehabiliteringssenter.

ENGASJERT: Inger Hauslo (MDG) mener det haster med å finne gode løsninger for beboerne vedHole bo og rehabiliteringssenter. Foto:

Av

– Hvorfor har ingen kjempet for sykehjemmet med like stor kraft og engasjement som det nå vises for å få veikrysset på Helgelandsmoen, spør Inger Hauslo (MDG) i dette innlegget.

DEL

MeningerEtter oppslag og innlegg i Ringerikes Blad om hvilke konsekvenser vei og bane har for syke, eldre og funksjonshemmede, er det fullt forståelig at folk reagerer og spør hvorfor politikerne i Hole ikke har satt foten skikkelig ned og kjempet for gode løsninger rundt bo- og rehabiliteringssenteret vårt.

Det må være et opplagt mål å trygge beboerne med fortsatt drift i anleggsperioden.

Da Bane NOR gjennom siste silingsrapport i 2016 forkastet forslag om veitrasé lenger sør i Kroksundet, burde politikerne ha forlangt to alternative krysningsløsninger inn i reguleringsplanen.

Trasé lenger sør ville med stor sannsynlighet løst saken. Kommunen har jo også langt tilbake visst at planlagte veitrasé ville ligget faretruende nær hjemmet til de mest sårbare gruppene i bygda vår.

Et stort paradoks

Hvorfor har de ikke kjempet for sykehjemmet med like stor kraft og engasjement som de nå viser for å få veikrysset på Helgelandsmoen? Det er et paradoks at de samme politikerne har lent seg tilbake når det gjelder våre eldre, syke og funksjonshemmede. Hvordan de blir tatt vare på, er noe som angår oss alle.

Pleie og omsorgssjefen har konkludert med at det blir for store støybelastninger for beboerne og at god nok ivaretakelse og omsorg i anleggsperioden ikke kan forsvares.

Tilliten til ekspertisen er i utgangspunktet god, men er beboerne, pårørende og fotfolket blitt inkludert her eller er avgjørelsen tatt over hodene på de det gjelder?

Er medbestemmelsesretten ivaretatt?

Bane NOR har utarbeidet en fyldig rapport rundt støynivåer, soner og har også i rapporten drøftet konsekvenser for beboere og personalet i en anleggsperiode.

Det pekes på et overordnet nivå på ulike løsninger for å beholde driften, men anbefales utflytting i sin ytterste konsekvens.

Inger Hauslo

Kommunerepresentant MDG

Hole

Drift i anleggsperioden?

Bane NOR hadde åpent møte på Herredshuset torsdag 10. januar. Det ble antydet at prosessen med å finne løsninger for fortsatt drift i anleggsperioden ikke trenger være avsluttet.

Tiltak mot støy- og andre belastninger kan være mulig å gjennomføre for å sikre fortsatt drift. For eksempel kan også selve gjennomføringen av prosjektet tilrettelegges og tilpasses i stor grad.

Det bør være unødvendig å stenge sykehjemmet og flytte beboerne. Slik oppnår de berørte trygghet og forutsigbarhet i årene framover.

LES OGSÅ: Må flytte eldre og uføre mens vei og bane bygges

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags