Bruløsningen på E16 i Kroksundet | Torgeir Haave Bentsen

Av
DEL

LeserbrevRedaktøren framhever som diskutabelt: Bruløsning i Mælingen/utfylling i Sundvollen/ kryss E16 på Helgelandsmoen. Sees som utfordringer i den statlige reguleringsplanen.

Men hvor ble det av avisens spørsmålstegn til bruløsningen i Kroksund? Fellesprosjektets planleggere har tviholdt på bru for 110 km/t og tunnel for 4-felts E16 kloss oppunder Holes bo- og rehabilitetssenter.

Planleggerne erkjenner at omsorgssenteret blir ubeboelig, i flere års anleggsperiode. Og trolig med skader som betyr setninger i terrenget / nedleggelse. Flytting av traseen ville bety at fartsgrensen måtte reduseres til 100 km/t. Men at sanering av boliger ville unngås og omsorgssenteret skånet.

Avisens redaktør omtaler ikke dette i sine kommentarer til reguleringsplanen. Kan avisen ha oversett hva dette innebærer?

Hva med en kommentar eller to til hva dette betyr for eldreomsorg i Hole. Få abonnenter i Hole? Kan bli færre!

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags