Hole kommune står foran store økonomiske utfordringer.

Regnskapet for 2014 viste et underskudd på nesten 40 millioner. I 2016 ligger det an til at kommunen må spare 20 millioner i forhold til 2015-budsjettet.

Alternativet til budsjettkutt er å øke kommunens inntekter.

Kommunens åpenbare inntektsmulighet er innføring av eiendomsskatt slik 355 av landets 428 kommuner allerede har gjort. SV er opptatt av å beholde og styrke tjenestetilbudet i kommunen. Vi er opptatt av å beholde dyktige ansatte i barnehage, skole og eldreomsorg.

Hole SV går inn for innføring av eiendomsskatt. Vi utfordrer andre partier til å tone flagg. Hvem vil støtte innføring av eiendomsskatt? Og hvis dere ikke vil innføre eiendomsskatt, hvor skal kuttenes tas?

Vi kan sikkert gjøre noe mer effektivt i kommunen, men å hevde at en kan spare 20 millioner uten at det merkes i barnehager, skoler og eldreomsorg er å holde velgerne for narr. Velgerne har krav på å få vite hvor partiene som går mot eiendomsskatt, vil kutte. Vi forventer klare svar før valget.

LES OGSÅ: Vik og Røyse skoler kan bli slått sammen