I Ringerikes Blad lørdag besværer ordfører Per R. Berger seg om at «post i butikk» er flyttet fra Vik til noen kilometer nærmere Sollihøgda.

Det blir angivelig vanskelig for folk på Vik å ta seg dit, spesielt de med rullator, og han ber om en redegjørelse fra Posten – og peker på statsvirksomhetens samfunnsansvar.

Til orientering har folk på Sollihøgda i en årrekke vært uten noen som helst form for postkontor. Da har vi måttet til Sundvolden for å hente post. Ett kvarter hver vei med bil. Det gir mye utslipp. Tar man buss, kan det dreie seg om mye lenger tid.

Forflytningshemmede har det enda mer komplisert.

Mange her oppe bidrar til ordførerens lønn. Men kanskje det er Vik som er Hole kommune.

En ide til ordføreren: Få postkontor til Sollihøgda igjen. Det er vel ikke verre at Vik–folk kjører et kvarters tid for å hente post enn at Sollihøgda–folk gjør det?

Eller er det forskjell på innbyggere i kommunen, tro?