Ringerikes Blad hadde 15. oktober artikkelen «Holes rådmann foreskriver en kraftig Thon-kur. Tvinges til dramatiske kutt». Det som nå skjer er det Venstre advarte mot.

Allerede i 2013 foreslo Venstre å sette på de økonomiske bremsene. Et slikt forslag var det ikke noe gehør for, og nå – ja, nå kom bråstoppen!

I 2014 foreslo Venstre å justere budsjettet, men til døve ører. Å forsøke å overbevise formannskap og kommunestyre om at vi gikk i feil retning har vært en ørkenvandring – en ensom sådan.

Mitt inntrykk er at de folkevalgte lukket øynene for at skatteinntektene fra Norges nest rikeste mann ville opphøre, eller enda verre; de forsto det ikke.

Da jeg fremsatte forslag om kutt ble jeg først beroliget med: «Alt er i beste orden.» Jeg falt ikke til ro, og fikk spørsmålet: «Hva er det Røberg ser som vi andre ikke ser?» og deretter «Hva er konsekvensene av de kuttene som Venstre foreslår?» Og til slutt, siden jeg ikke ga meg: «Ikke sett svake grupper opp mot hverandre!»

Stiller for få spørsmål

Det er mulig det er dårlig kutyme at et «nytt» og lite parti med en politisk uerfaren folkevalgt ikke innordner seg ved å være mest mulig stille og stemme på det rådmannen foreslår uten å stille spørsmål. Mulig jeg har misforstått mitt mandat – hvis så er tilfelle; beklager, jeg gjorde bare det jeg mente var riktig.

Mitt inntrykk er at den generelle holdningen til kommunestyrets representanter er at de i for liten grad setter seg inn i sakene de behandler, og da spesielt økonomi, og i enda mindre grad stiller kritiske spørsmål til rådmannens budsjettforslag.

I hele forrige periode var det kun ett parti (Venstre) som fremla et alternativt budsjettforslag. Kritiske spørsmål som berører økonomien ble alltid tilbakevist av Høyre, og i ett tilfelle påspanderte Høyre-benken applaus til sin egen representant etter at kritikk ble imøtegått.

Det er mulig det politiske klimaet i kommunestyresalen får representanter fra ulike partier til å tenke seg om både to og tre ganger før de ytrer seg om et så kontroversielt tema som økonomisk edruelighet.

I denne perioden (2015-2019) sitter Venstre ikke i formannskapet. Derfor vet ikke jeg mer enn det avisen skriver. Der leste jeg at rådmannen foreslo i formannskapet å nedlegge en skole, og fjerne 54 barnehageplasser/kutte 9,5 årsverk, hvilket medfører at Hole går under anbefalt bemanning. Dette er ikke bra!

Kuttes for mye - og feil

Vil det si at konsekvensen av år med god råd er dårlig råd, selv om kommunen fortsatt har inntekter over landsgjennomsnitt? Rådmannen fremmer årlig sitt budsjettforslag – og Venstre er også denne gangen like politisk uenig med ham. Denne gangen fordi det kuttes for mye i gale poster, og det kuttes på feil måte.

Kommunestyret i denne perioden har mange nye og unge representanter – heldigvis. Det Venstre ønsker seg i denne perioden er folkevalgte som engasjerer seg og våger å komme med egne budsjettforslag og økonomiske løsninger i stedet for ukritisk å stemme inn rådmannens forslag.