I Ringerikes Blad av 8. november uttaler rådmannen i Hole, Torgeir Ødegaard, seg om grensejusteringssaken på Sollihøgda.

Han finner grunn til fullstendig å overse hva innbyggerne her oppe måtte mene. I tre ulike, uavhengige undersøkelser er det et stort flertall av de som bor på Hole-siden som ønsker et samlet Sollihøgda i Bærum. Man kan selvsagt polemisere mot det faglige nivået ved undersøkelsene, men tendensen er tydelig for alle som vil se.

Innbyggeres ve og vel

Vi mener at den enkelte innbyggeres ve og vel er det viktigste, og, inntil vi leste Ødegaard, at en kommune er til for å bidra til dette. Men han er åpenbart av den oppfatning at innbyggerne er til for en kommune, og stritter imot at de selv skal få bestemme hva som er best for dem.

Lennart Hovland

«Hele Sollihøgda inn i Bærum»

 

Det er oppsiktsvekkende, men vi her på Sollihøgda har notert oss det. Tør vi bli i en kommune der rådmannen opptrer slik overfor oss. Så respektløst, helt uten hensyn til hva vi måtte mene?

Vi tror imidlertid Ødegaard har uttalt seg uten å vite hva han snakker om, hverken inndelingslova, prosessen i forbindelse med en grensejustering, de undersøkelsene som ligger til grunn, hva som er kommunenes og Fylkesmannens rolle, og hva departementets rolle er etc.

Legg deg flat

Hvis den hypotesen er riktig, er det selvfølgelig omtrent like skremmende, og er det en kombinasjon – du store verden! Men Ødegaard er hjertelig velkommen til Sollihøgda for å legge seg flat. Som er et godt råd dersom han vil ha en god stemning.

Og skyld ikke på pressen, Ødegaard.