Gå til sidens hovedinnhold

Føli og Dåsnes: Bevilger til kirka og tror på julenissen

Artikkelen er over 4 år gammel

Når skal flertallskoalisjonen (H, FrP og KrF) i Hole ta de økonomiske realitetene inn over seg? spør Beate Føli og Morten Dåsnes i Hole SV.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til tross for innføring av eiendomsskatt etter initiativ fra SV, preges Hole kommune av tøffe innsparinger, stor belastning på ansatte og at vi skyver enkelte vedlikeholdsoppgaver foran oss. 

Hole SV oppfatter at det ved fjorårets budsjettbehandling var brei enighet om å dekke inn akkumulert underskudd i løpet av 2018. Det er viktig for å komme på offensiven og kunne sette av midler til store investeringer som ligger foran oss.

LES OGSÅ: Jan Egil Lyng (H): Hva bragte Hole inn i Robek?

Panikkarta

I det som ser ut som et panikkarta forsøk på oppretting av tidligere synder, foreslår flertallet store ekstrabevilgninger til kirken uten å ha budsjettdekning. Dermed skyves fullføring av nedbetaling av gjelda til 2019.

Til tross for at flertallet ikke greier å holde budsjettopplegget med forutsatt innsparing i 2017, ber de friskt og freidig om at virkningen av å fjerne eiendomsskatten for 2018 skal vurderes. Bortfall av 13 millioner i eiendomsskatt vil bety dramatiske nedskjæringer. Det skal ikke stor regneferdigheter og innsikt i Hole kommunes virksomhet til for å forstå det.

Verken innbyggere eller ansatte i kommunen trenger den usikkerheten og manglende forutsigbarhet som flertallspartienes symbolmarkering innebærer.

Nedskjæringer

Alle partier i Hole synes å være enige om at det ikke er rom for ytterligere nedskjæringer. Hvis en vil styrke noen sektorer, er den enkle sannheten at da må inntektene øke.

I SV tror vi ikke på julenissen, og er ærlige på at eiendomsskatten er kommunens mulighet til å øke inntektene. Vi er helt enig i flertallspartienes verbalforslag: «Barn og unges oppvekstsvilkår skal prioriteres som det viktigste innsatsområdet.

Det legges til rette for en styrking av tidlig innsats i skole og barnehage i forbindelse med budsjettarbeidet for 2018, herunder lærertetthet i 1-4 trinn, skolehelsetjeneste og psykisk helse.»

Men i motsetning til flertallspartiene, er vi villige til å ta de økonomiske konsekvensene. Det trengs vel et lite under om flertallspartienes skal få til en styrking av tidlig innsats samtidig som de fjerner eiendomsskatten.

Kanskje håper de heller, som oss, på et regjeringsskifte, slik at vi får en regjering som prioriterer kommuneøkonomi og ikke straffer økonomisk kommuner som går mot kommunesammenslåing. Inntil det presenterer Hole SV et alternativt budsjett for 2017 der vi øker eiendomsskatten med en promille. Det gir 6 millioner mer til viktige oppgaver. Vi vil bl.a. ha kvalifiserte barnehageansatte og lærere som vikarer ved sjukdom og tilstrekkelig bemanning i helse- og omsorgsektoren i ferier og ved sjukefravær.

Det gir også midler til en sårt tiltrengt styrking av kultursektor inklusiv kirka. Dessverre er SV foreløpig aleine om dette alternativet som vi mener ville bety mye for mange i Hole.

LES TIDLIGERE SAKER:

Kommentarer til denne saken