Beate Føli og Morten Dåsnes (SV): - Hva er viktigst i Hole?

Flyfoto over Hole.

Flyfoto over Hole. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Budsjettarbeidet er krevende for Hole kommune. I dette leserinnlegget framfører SV hva de mener er viktigst.

DEL

LeserbrevHole kommune står overfor et krevende budsjettarbeid.

Skatteinntektene er lavere enn tidligere og vi må gjennomføre omstillinger og budsjettkutt for ca 20 millioner. I tillegg er underskuddet de siste åra på ca 50 mill kroner som også må dekkes inn.

I den krevende prosessen må vi ha tre tanker i hodet samtidig.

  1. Vi skal ivareta viktige oppgaver for folk i Hole.
  2. Vi skal ivareta arbeidsgiveransvaret for ansatte i Hole.
  3. Vi skal vedta et realistisk budsjett ut fra kommunens økonomiske rammer.

Forslag til budsjett for Hole kommune er lagt ut på høring.

BAKGRUNN: Full forvirring om innsparinger

Nå er det opp til organisasjoner, fagforeninger og enkeltpersoner å si fra om hva som er viktigst.

Hole SV vil lytte til hva folk i Hole mener, og vi skal samarbeide med andre partier for å få flertall for det vi mener er et best mulig budsjett. Samtidig skal vi stå fast ved vårt program.

Viktig for Hole SV er:

1. Eiendomsskatt

I en årrekke har Hole SV gått inn for innføring av eiendomsskatt.

Hadde et politisk flertall støtta oss tidligere, ville ikke kommunen vært i dagens økonomiske uføre.

Nå er det brei politisk enighet om innføring av eiendomsskatt – eller «serviceavgift» som noen velger å kalle det.

LES OGSÅ: Foreslår skatt for boliger og hytter

Hole SV vil på det sterkeste advare å bruke ord og uttrykk som forkludrer og vanskeliggjør arbeidet med innføring av eiendomsskatt allerede fra 2016.

«Flertallspartiene» (H, Frp og KrF) sitter med et tungt ansvar, hvis stolthet gjør at de ikke vil ta ordet «eiendomsskatt» i sin munn og kommunen går glipp av 10 millioner i 2016.

Vi må forholde oss til hva typer skatter og avgifter det faktisk er lovhjemmel for å innføre. Hole SV mener eiendomsskatten må gjelde boliger og fritidsboliger i hele kommunen fra 2016, men vil vurdere minstefradrag.

Fra 2017 bør eiendomsskatt innføres for næringseiendommer også – vi aksepterer rådmannens vurdering av at det er urealistisk å få til fra 2016.

2. Robek er ingen katastrofe

Register om betinget godkjenning og kontroll (Robek) omfatter kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse, og disse kommunene må ha godkjenning fra Fylkesmannen for å ta opp lån og inngå langsiktige leieavtaler. I tillegg innebærer ordninga i praksis at kommunen får ekstra hjelp og rådgiving fra Fylkesmannen i økonomispørsmål. Fram til 2001 måtte alle kommuner ha en slik godkjenning av låneopptak.

For å unngå å havne i Robek må Hole kommune dekke inn budsjettunderskuddet på 50 millioner i løpet av to år. Hole SV mener det vil medføre alt for drastiske budsjettkutt med uakseptable konsekvenser for tjenestetilbudet, og være uansvarlig overfor ansatte i kommunen.

LES OGSÅ: Rådmannen i Hole finner ikke 70 millioner

Vi mener, som rådmannen også foreslår, at vi bør bruke fire år. Det vil gi mer tid til omstilling og kompetanseheving slik at hensyn til tjenestetilbud og ansatte ivaretas. Et enstemmig formannskap har allerede støtta Hole SVs forslag om ny behandling av langtidsbudsjettet våren 2016.

Politikere fra flere partier, med Høyre i spissen, framstiller det nærmest som en katastrofe å havne i Robek.

LES OGSÅ: Hole kommune kan være i Robek før julefeiringen

Hole SV mener det vil være en langt større katastrofe for folk i Hole om en gjennomfører de budsjettkuttene som må til for å unngå Robek.

Det er Høyre, som i forrige periode hadde reint flertall i kommunestyret, som må ta det politiske hovedansvaret for kommunens økonomiske situasjon. Når Høyre fortsatt skal styre i Hole, ser SV det som betryggende om fylkesmannen gjennom Robek bidrar med råd og hjelp i økonomiarbeidet.

LES OGSÅ: Fagforeninger i Hole: – Vi er ikke redde for Robek

3. Barn og unge er viktigst

For SV vil barn og unge alltid være viktigst. Det er disse vi skal bygge framtida på. Barn og unge i Hole skal ha et godt tilbud i skole, barnehage og SFO.

De skal ha mulighet til å delta i varierte kulturaktiviteter, og barn og unge med særskilte utfordringer skal få den hjelp de trenger. I de tøffe budsjettkuttene kommunen må gjennom, vil vi fortsatt prioritere barn og unge.

Hole kommune har et rimelig og godt kommunalt barnehagetilbud. Det er en sektor med små muligheter for kutt uten at det går ut over tilbudet. Vi kan ikke se at tilbudet blir verken bedre eller billigere om en privatiserer tilbudet slik at noen skal ha mulighet til å ta ut økonomisk utbytte.

Hole SV er svært tilfreds med at det ikke lenger ligger an til hastevedtak om å redusere fra tre til to barneskoler i kommunen. Nærhet til skole er viktig samtidig som vi må ha tilstrekkelig faglig miljø og størrelse som gir effektiv drift.

Derfor er en grundig utredning av skolestruktur viktig – ikke minst ut fra forventa folkevekst. SV mener en herunder bør vurdere skole på Helgelandsmoen – kanskje i samarbeid med Ringerike kommune om ikke kommunegrensa justeres her.

Et variert kulturtilbud til en pris som gjør at alle kan delta, er viktig for barn og unges utvikling, og for hele befolkningens helse og trivsel.

Hole SV vil opprettholde hele bredden i kulturtilbudet, og har ingen forståelse for at særinteressen hos enkeltpersoner gjør at «flertallspartiene» vil skjerme idrett og kirke på bekostning av blant annet kulturskolen, biblioteket og friluftstilbudet.

Hadde et politisk flertall støtta oss tidligere, ville ikke kommunen vært i dagens økonomiske uføre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags