Uryddig og udemokratisk i Hole? | Eva Bekkelund-Eriksen

KRITISK: – Når Åsa-traseen byttes ut med en stasjon på fylling i Sundvollen, og dette får store konsekvenser for innbyggerne i kommunen, burde ikke dette vært debattert skikkelig og grundig i kommunestyret? spør Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget.

KRITISK: – Når Åsa-traseen byttes ut med en stasjon på fylling i Sundvollen, og dette får store konsekvenser for innbyggerne i kommunen, burde ikke dette vært debattert skikkelig og grundig i kommunestyret? spør Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget. Foto:

Av

– I et så stort prosjekt må det forventes at kommunen skriver egne referater fra møter, skriver Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerI kjølvannet av diskusjonen om syke og eldres skjebne i Hole, kommer diskusjonen om vei og bane opp i dagen.

Selve prosessen framstår uryddig. Referater fra møter viser at politikere i Hole har latt seg presse, overtale og overstyre. Til slutt er det vel knapt noen av våre folkevalgte som egentlig vet hvorfor de vil ha stasjon ute i Tyrifjorden og bane gjennom bygda. Bortsett fra dem som investerer i eiendom eller har eiendommer å selge og ser for seg en kjapp fortjeneste på grunn av rask vekst.

LES OGSÅ: Utelukker ikke hotell på Sundøya: – Stasjonsområdet kan bli Holes Lysaker

90 graders snuoperasjon

Referater fra møter i referansegruppen som ble etablert tidlig i prosessen og som besto av daværende Jernbaneverket, Hole kommune og Ringerike kommune, kan oppsummeres på denne måten: Først ville Hole kommune kun ha vei og var skeptisk til planene om å kombinere vei og bane gjennom bygda vår.

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

Deretter ønsket plutselig Hole kommune stasjonen ute på en fylling i Sundvollen. Ifølge møtereferater mente representantene fra Hole kommune at dette ville bli bra. Stedsutvikling på Vik var ute.

Ifølge de samme referatene var Hole kommune også opptatt av at bane og vei ikke skulle frata Sundvollen hotellutsikt og kontakt med vannet.

Fra Hole kommune var det ordføreren, en annen politiker og to fra administrasjonen som deltok i referansegruppen.

Referatene fra denne gruppen er av varierende kvalitet, men de som er tilgjengelig tegner et bilde av total statlig overstyring. I praksis har kommunen vår endt opp som en vasallstat under statlige myndigheter.

Vår skjebne er i realiteten lagt i Bane NOR sine hender. Bane NOR som både driver med samferdsel og er en stor kommersiell aktør på eiendomsmarkedet.

LES OGSÅ: Må flytte eldre og uføre mens vei og bane bygges: Mangler 35 sykehjemsplasser

Et demokratisk problem

Det er nå spørsmålene melder seg:

På et folkemøte formidler Jernbaneverket at Hole kommune ønsker jernbanestasjon på en fylling i Tyrifjorden i Sundvollen. Det står svart på hvitt. Hvem har gitt uttrykk for dette ønsket?

På dette tidspunktet hadde kommunestyret verken diskutert eller vedtatt at planene skulle endres slik at det ble stasjon på fyllingen i Sundvollen.

Når Åsa-traseen byttes ut med en stasjon på fylling i Sundvollen, og dette får store konsekvenser for innbyggerne i kommunen, burde ikke dette vært debattert skikkelig og grundig i kommunestyret?

Er det ikke våre folkevalgte i kommunestyret som skal ta en slik avgjørelse? Dersom vi ikke følger gode demokratiske prosesser vil folk alltid spørre hvem som egentlig styrer. Derfor er dette svært viktig.

LES OGSÅ: Aftenposten: Ringeriksbanen utsettes – igjen

Hvem ga ordføreren mandatet?

Et annet spørsmål er fortsatt uavklart: Hvem oppnevnte ordføreren og de andre fra Hole til å delta i denne referansegruppen, og hva slags mandat fikk de? Ble ordføreren oppnevnt av formannskapet eller kommunestyret, og fikk de et klart mandat?

Det foreligger ingen tilgjengelig dokumentasjon som gir svar på spørsmålene.

Det holder ikke at ordføreren orienterte kommunestyret om at han er med i referansegruppen. Det formelle er av stor betydning for å sikre ryddige demokratiske prosesser.

I et så stort prosjekt må det forventes at kommunen skriver egne referater fra møter. Finnes de, må de offentliggjøres. Dette er ikke en frimurerlosje. Notater, referater fra møter osv. må publiseres.

Vei og bane er en krevende øvelse for alle parter. Konsekvensene er mange og store. Derfor må våre folkevalgte politikere sikre at alle avgjørelser kan spores og etterprøves. Spørsmålet er om den politiske ledelsen og andre folkevalgte har handlet og handler ut ifra helt vanlige demokratiske prinsipper.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags