Flertallspartiene i Hole har lansert budsjettkutt på 70 millioner kroner neste år.

Deres ambisjon er at kommunen skal ha 20 millioner kroner i overskudd i løpet av ett år. Fagforeningsledere er opprørt over denne «hokus – pokus» mirakelpolitikken. Andre partier etterlyser også realistiske forslag.

Drømmenes teater

I flere år har den kommunale ledelsen invitert innbyggerne til drømmenes teater. Det var en påkostet og storslått forestilling, som brått ble avlyst fordi ensemblet plutselig oppdaget at de hadde gått tom for kontanter.

Etter teppefall har verken ordføreren eller rådmannen latt høre fra seg eller beklaget at man lot seg friste og sette alt over styr.

Ny stjerne

Høyres Fredrik Skarstein, en av de nye stjernene på den lokalpolitiske scenen, har innrømmet at administrasjonen og folkevalgte har ført kommunen rett i luksusfellen. Han er den eneste i partiet som har våget å sette ord på skandalen.

Nå forventer de fleste at Høyre og samarbeidspartnerne i formannskapet og kommunestyret innser realitetene og lar seg styre av fornuft, slik at vi gradvis og med god planlegging kan gjenreise økonomien og sikre tjenester som er av stor betydning for barn og eldre.

LES OGSÅ: – Hole kommune gikk i luksusfellen

Unngå hastverksløsninger

Siden situasjonen er alvorlig, er det nødvendig med hastetiltak. Alvoret illustreres tydelig av flertallspartiene, som foreslår raskere kommunal saksgang for å få inn gebyrene raskere. Mange av forslagene er riktige, inkludert eiendomsskatten. Men det er viktig å unngå hastverksløsninger.

LES OGSÅ: Tangen: – En hasteløsning

For øvrig er ti prosent kutt i ordførerlønn og politiske godtgjørelser kun spill for galleriet. Her må de folkevalgte ha mot til å kutte mer. Det er den totale pakken og ambisjonen som virker svært urealistisk.

Ambisiøse kutt

Det er riktig og viktig at fagforeningene reagerer, og det er helt på sin plass med advarsler fra opposisjonen om at ambisjonene om 70 millioner kutt og 20 millioner i overskudd blir vanskelig å gjennomføre i praksis.

LES OGSÅ: Slik vil Hole-politikerne kutte

LES OGSÅ: Ansatte fikk hakeslepp av budsjettforslag

Ambisjonene i kutt og spareplanene kan dessverre virke som nok et eksempel på uforsvarlig økonomisk politikk. Rådmannens budsjettforslag var preget av panikk. Folkevalgte må ikke gå i den samme fellen, og spolere mulighetene for en positiv økonomisk utvikling.

Kristelig Folkeparti er med i flertallskoalisjonens kutt- og spareforslag. Partiet skal stå for en nøktern politikk og gode varige samfunnsverdier, og bør holde seg til denne politikken av hensyn til sin egen troverdighet.

LES OGSÅ: Stort sprik mellom inntekter og utgifter i Hole

Trenger en «pustepause»

Intensjonen er kanskje god. Man vil unngå Robek-listen og hindre at vi nær sagt blir satt under offentlig administrasjon.

Men i dagens situasjon kan nettopp Robek være den mest fornuftige og forsvarlige løsningen, som gjør oss i stand til å håndtere den økonomiske krisen over noen år og sikre at innbyggernes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte, enten det er barnehage, skole eller eldreomsorg.

Innbyggerne i Hole trenger en «pustepause». Vi må få tid til å områ oss, og vi trenger en gjennomtenkt plan for å komme videre. Kommunen må også skaffe seg kompetente økonomiske rådgivere. Tilliten til de som har styrt oss de siste ti årene er så godt som borte, og Hole Høyre får snart plass i en toseter.

Kursendring

Det tause flertallet i Hole har reagert på budsjettkutt og manglende økonomiske styring.

Sinnet har ikke lagt seg, men viljen til å jobbe for fremtiden er sterk. Det forutsetter kursendring, og at noen holder i rattet og styrer med sunn fornuft.

En av de andre nykommerne i Hole Høyre, Elisabeth Klever, har uttalt følgende til Ringerikes Blad om den økonomiske utviklingen: «Det er rådmannen som har kompetansen og kunnskapen om hva som er mulig å gjennomføre. Men det er vi som skal ta avgjørelsene.»

For svært mange i Hole, virker det verken ansvarlig, logisk eller betryggende at de som sendte oss i luksusfellen, skal ta oss ut av den. Det blir som å gi en alvorlig syk pasient lov til å medisinere seg selv. Det ender sjelden godt. Robek er kanskje derfor en bedre og mer forsvarlig medisin, når ulykken først er ute.