Flertallspartiene i Hole er redd for Robek. Det er særlig Høyre som har panikk. Robek vil være det store nederlaget og den endelige dommen over økonomisk vanstyre i de siste ti til 15 årene.

I tillegg til eiendomsskatten, lanserer partiet enda flere kutt i viktige tjenester for å unngå prestisjetapet – med applaus og støtte fra Kristelig Folkeparti.

Panikken som råder i den kommunale ledelsen, kommer til å koste oss alle dyrt.

Når man prøver å redde økonomien med kortsiktige løsninger, blir prisen som regel alltid høy.

Regningen skal sendes innbyggerne. Derfor bør flertallspartiene med Høyre i spissen, gi slipp på noe av forfengeligheten og arrogansen og vise innbyggerne større respekt.

Mange holeværinger har etterlyst en seriøs og fornuftig økonomiske styring og innser at vi kan være tjent med at kommunen blir satt under offentlig administrasjonen.

De som har styrt og styrer har uansett bevist at de ikke er i stand til å forvalte skattepengene på en god måte. De siste forslagene fra flertallspartiene viser med all tydelighet at politikerne verken vil lytte til innbyggerne eller sunn fornuft. Vi er tvert om vitne til en total mangel på respekt. Fornuften har dessverre tapt.

Innleggene fra Rolf Novsett i Ringerikes Blad bekrefter vel også at det finnes to virkeligheter i Hole: Den virkeligheten noen medlemmer i Hole Høyre lever i, og den folk flest oppfatter at de befinner seg i.

Det som skjer i vår egen kommune har etter hvert blitt så surrealistisk at det kun kan være et tidsspørsmål før hele eller deler av den kommunale ledelsen trekker seg.

LES OGSÅ: