Kommuner er den viktigste brikken i velferdsmaskinen til Norge. Fra vugge til grav er det kommunene som sørger for de fleste offentlige tilbud du og jeg mottar, og det er kommunene som har drevet fram de største offentlige innovasjonene.

For noen generasjoner tilbake fantes verken barnehager eller eldreomsorg, men vi tar det for gitt den dag idag - takket være kommunene.

De offentlige tjenestene og innovasjonene er viktige og vil fortsette, men det kan ikke skje uten ansvarlig økonomisk styring. Ansvarlig økonomisk styring har manglet i Hole kommune, og regninga sendes til min generasjon.

Den avslappede styringen av Hole de siste tiårene har ført kommunen fra å være en av Norges rikeste til – på kort tid – å komme i et økonomisk uføre. Om ikke politikerne bretter opp ermene, tar ansvar i denne perioden og forbedrer Holes driftsresultat vil kommunen være på Robek-lista i 2017.

Du kan tenke på Robek som kommuneøkonomisk konkurs.

Utilgivelig

Hole kommune satt i 2014 med en langsiktig gjeld på 215,6 prosent av driftsinntektene og en netto lånegjeld på 53.111 kroner per innbygger - nesten det dobbelte av Robek-kommunen Ringerikes netto lånegjeld i 2014.

Dette er utilgivelig for en kommune som har hatt så gode vilkår som Hole. I tillegg ble Holes oppsparte fondsmidler kun en dråpe i havet da restskatten til Thon kom som et sjokk i 2014.

Slik bør det ikke ha vært – sjokket er kun resultatet av reaksjonær ledelse og kommunen bør ha vært forberedt på dette, som Venstre også advarte om i forkant.

LES OGSÅ: Slik er rådmannens Thon-kur i Hole

Ingen rakettforskning

Hole kommune fører ingen ambisiøse prosjekter.

Politikerne driver med vinden og mangler aktiv deltagelse i saker. Foregående kommunestyrer har styrt kommunen på en reaksjonær måte ved å ta tak i politiske saker i det de har dukket opp av seg selv.

Til forskjell mener jeg at politikerne bør lese kartet før vi kommer til veikryssene, ved å sette mål og bære visjoner. Dette bør ha blitt gjort mens Olav Thon enda skattet pengene sine i Hole kommune. Det krevdes jo ingen rakettforsker for å vite at Thon-pengene ville eventuelt forsvinne, bare se på mannen da!

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Torbjørn Røberg (V): Advarte mot Thon-effekten

Utfordrende med politiske veteraner

Vi i Hole Venstre kan kanskje beskyldes for å være etterpåkloke, og i korridorene hos oss går det riktignok til tider oppgitte kvad om om hvordan kommunen tidligere har blitt styrt, men som et liberalt parti legger vi stor vekt på å være framtidsretta. Den politiske posisjonen må nå i etterkant av valget innfri sine lovnader.

Jeg som borger krever å se konkret politikk på bordet som kan løse Holes mange utfordringer, og som politiker mener jeg at kommunestyret skal bli enige om tydelige prioriteringer i denne perioden.

Dette er nødvendig om kommuneøkonomien til Hole skal reddes.

Politikerne må nemlig innse at det ikke kan gis til alt og alle, og at vi må møte økonomiske rammer og realiteter. Klare prioriteringer vil gi oss tyngden vi trenger i tøffe tider, akkurat det Hole trenger nå.

I verste fall kan dette bety at vi må sette sårbare grupper opp mot hverandre, men politisk handlingslammelse er et langt verre alternativ. Hole må føre en mer fremoverlent og ambisiøs politikk, men det tror jeg blir utfordrende når, som Eva Bekkelund-Eriksen så klokt skriver, demokratiet blir svekket av politiske veteraner.

De konservative må bli mer liberale

Gjennom valgkampen ble det lovet gull og grønne skoger. Politikerne lovet om kapp med flere lærere i skolene og at vi har alltid plass til flere flyktninger.

Les også

Valgkampen er over, nå starter hverdagen

Vi i Hole Venstre er selvfølgelig ikke imot gull og grønne skoger, men en må forholde seg til virkeligheten. Politikk uten realisme er populisme. Økonomiske sannheter trumfer politikernes lovnader, og dette valget bør ha handlet om hvordan vi får kommuneøkonomien i Hole til å gå rundt, ikke lovnadskonkurranse.

I ettertid av valget spør vi hvorfor vi har så mange sofavelgere.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Anders Lorentsen Hurum (V): Stemmerett for 16- og 17-åringer hadde fornyet politikken

Jeg tror mye av grunnen til det er at demokratiet vårt, spesielt lokalt, har blitt redusert til propaganda - framfor best mulig politikk og ledelse.

Det er ikke å feie under teppet at mye ansvar ligger på Hole Høyre, både i foregående perioder og i den kommende perioden. Det er for min del leit å se at Hole Høyre gikk i år til valg på «Stø kurs inn i ny tid».

Når den kursen vi har har vært på de siste tiårene har ført kommunen farefullt nær Robek, er det veldig rart å ikke stake ut en ny kurs. Hole kommune må nå bli mer fremoverlent enn noen gang før.

Den politiske ledelsen av konservative partier og mennesker må se mer fremover enn noen gang før. De konservative må bli mer liberale enn noen gang før.