Fraflytting og nedleggelse av Hole bo- og rehabiliteringssenter? | Torgeir Haave Bentsen

Av

– Å ivareta bygdas interesser er viktigere enn lojalitet til statlige vei- og baneplaner gjennom kommunen, sier Toregir Haave Bentsen i dette innlegget.

DEL

LeserbrevRegjeringens Fellesprosjekt ny E16/Ringeriksbane vil medføre påkjenninger for mange og store naturinngrep i Hole kommune. Den valgte brotrasé i Kroksund forutsetter fraflytting fra Hole bo- og rehabiliteringssenter. En ekstrem provokasjon, som befolkningen ikke kan akseptere. Holebygda skal ha en framtid. Befolkningen må protestere, ta til motmæle.

110 km/t i Kroksund? Planleggerne hevder at det er viktigere med 110 km/t på en bru i Kroksundet enn respekt og omsorg for Holes eldre og pleietrengende. Med justering av brutraseen reduseres fartsgrensen til 100 km/t, ifølge prosjektledelsen. Tankekors: hvorfor ofre et kommunalt omsorgshjem for å unngå litt nedsatt fartsgrense? Kommunen har dessverre sagt nei til formell reguleringsmyndighet. Og statens planleggere er instruert: lokale hensyn skal ikke vektlegges.

Gule vester er tatt i bruk i Frankrike som sterkt symbol for å markere motstand mot vanstyre og overgrep. Holeværingene kan ta i bruk vester for å markere at fraflytting fra omsorgssenteret ikke kan aksepteres. Og protestaksjonen bør jo også omfatte en markering av krav om tilkopling ny E16 på Helgelandsmoen. Nylige signaler fra samferdselsministeren er dårlige nyheter.

Ringeriksbane? Bevisstløs bruk av planleggingspenger på en tredje banetrasé via Hønefoss til Bergen. De såkalte banevoktere kan fortsette å være alt annet enn banevoktere. Men hele baneprosjektet ender som regjeringens dyreste sysselsettingstiltak. Planene havner i skuffen, uten anleggspenger.

Protestaksjon haster. Fellesprosjektets forslag til statlig reguleringsplan for E16 og Ringeriksbane leveres nå Stortinget. Hole kommunestyre innser at det var feil å dilte etter Ringerike med et ja til statlig reguleringsmyndighet. Bygdas folkevalgte må som partier og innbyggere medvirke til folkereisning. Bo- og rehabiliteringssenteret på Sundjordet må skjermes.

Fortsatt Hole kommune. Å ivareta bygdas interesser er viktigere enn lojalitet til statlige vei- og baneplaner gjennom kommunen. Høyre medvirket til løsrivelse av Hole fra storkommunen i 1977. Protestaksjoner må mobiliseres mot overgrepene som nå planlegges. Erna Solberg (H) og hennes regjering må settes under press. Og snu.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags