Eva Bekkelund-Eriksen: Hole bør ut av Ringerike Utvikling

Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Hole kommune bidrar årlig med 300.000 kroner for å holde liv i Ringerike Utvikling, som også eies av Ringerike kommune og Jevnaker kommune.

DEL

MeningerI følge opplysninger fra Hole kommune har dette selskapet brukt mye tid og penger på lobbyvirksomhet for å få vei og bane gjennom Hole. Planer, som for øvrig vil gjøre så stor skade at ingen tør forutsi alle konsekvensene, verken for innbyggerne, fjordene våre, et av Nord Europas viktigste våtmarksområder, vår kulturhistorie og unike landskap som kan sees fra alle topper i mils omkrets og som er vår aller viktigste eksportvare.

Holes medlemskap i Ringerike Utvikling har så langt ikke resultert i konkrete arbeidsplasser. I hvert fall har ikke kommunen tall som viser eventuelle ringvirkninger for vårt eget næringsliv.

Et nytt skritt videre

I tillegg til lobbyvirksomhet, konferanser og litt nettverksvirksomhet, som for øvrig politikere og næringslivsledere mestrer selv, gir dette selskapet også ut et magasin.

Skal Hole, som har kuttet så mye i eldreomsorgen at ansatte ikke har tid til å sette seg ned for å lese og være sosial sammen med våre eldre, ensomme og pleietrengende, bruke penger på å promotere visjoner for Ringerike kommune?

Vi må diskutere om vi virkelig er tjent med å være med i dette selskapet, eller om vi skal bruke ressursene våre på å markedsføre bygda vår og legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv og næringsutvikling i kommunen. Alle politikerne i Hole har vedtatt at vi skal fortsette å være egen kommune. Nå må vi ta et nytt skritt videre, stake ut en ny kurs og gjøre oss interessante for investorer som vil skape noe på våre premisser og ivareta det som er unikt med Hole. Vi må få på plass arealer for å få fart på næringsutvikling og øke antall arbeidsplasser

Større enn naboene

Med vår unike plassering, fjordene, religions- og kulturhistorie og et landskap som tar pusten fra de fleste og som verken Ringerike eller Bærum kan vise til, er det på tide med en tydelig satsing: «Destinasjonen Hole».

Vi har gårdsferie, den første som startet var pioneren og den alltid dyktige Ellen Fjeldstad på Røyse. Vi har Kleivstua, som kommer til å bli enda mer etterspurt og ettertraktet etter hver som Sundvollen ender opp som en kopi av Furuset og Kleivstua vil trenge utviklingsmuligheter, der den ligger på Holes tak.

Hva med en gourmetmiddag på Kongens utsikt? Vi har kirkebygg, gårder og bygninger, stier og veier som har historisk betydning, både lokalt og nasjonalt. Hole har flere flotte campingplasser, drevet av dedikerte og serviceinnstilte mennesker. Kan noen av disse plassene utvikles, på en skånsom måte, med hotelldrift, som betyr nærhet til vann og vind, høst og vinter? Vi skal utvikle, aldri avvikle de kvalitetene vi har i bygda vår og som vi med rette kan være svært stolte over.

Rik og variert

«Destinasjonen Hole» handler naturligvis også om alt vi produserer: korn, bær, kjøtt, saft og mat. Vi har Det Øde Bakeri, som bør løftes enda mer fram. Vi har Helle Reklevs lokale fiskemat, servert på sølvfat. I tillegg har vi håndverkere som bærer kvalitetsstemplet med seg hver eneste arbeidsdag.

Ringerike Utvikling har mest fokus på nettopp Ringerike. Dersom Ringerike kommune vil bruke pengene på et slikt selskap må de gjerne gjøre det. Hva Jevnaker får ut av dette, er det bare Jevnaker som kan svare på.

Vi i Hole bør satse på vår egen identitet og fremme alt det vi er gode på. Derfor bør vi ut av Ringerike Utvikling. Det finnes mange andre muligheter for et mer fruktbart samarbeid mellom kommunene.

De som styrte og fortsatt styrer kommunen vår satte i gang noe som best kan sammenlignes med en mislykket måneferd.

Regningen er sendt innbyggerne, som må betale den nye skatten senest den 20. august. De som styrer lærer ikke av sine feil og planlegger en ny måneferd. Noen politikere har interesser i Ringerike kommune.

En av dem bor faktisk i den kommunen, visstnok til stående applaus fra partifellene i Hole. Derfor kan vi ikke forvente en rask kursendring. Men «Destinasjonen Hole» og satsingen på vår egen kommune kommer til å være på dagsorden. Hole skal spille en viktig rolle i regionen, uten at vi bruker pengene våre på et slikt utviklingsselskap.

LES OGSÅ TIDLIGERE LESERINNLEGG:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags