Det siste året har mange henvendt seg til kirkekontoret eller medlemmer av menighetsrådet angående søylene i inngangspartiene på Hole-kjerka. Om vi ikke har sett at de er pill råtne og biter av treverket har begynt å falle av? Jo, vi har sett det i lang tid - og nå har vi fått gjort noe med det!

Nye søyler er på plass, nymalte og fine. Det er bare å ta dem nærmere i ettersyn ved første anledning. Byggmesteren som har ordnet det skulle ha 90.000 kroner. Og det er en meget god pris, så han har allerede bidratt til kronerullingen.

LES OGSÅ: Eva Bekkelund-Eriksen: Forfallet i Hole er forfengelighetens pris

Vil du bidra?

Ja, menighetsrådet besluttet å ta en kronerulling for å få betalt regninga.

For hva en skal en gjøre når kirken ikke har penger, og heller ikke kommunen har ytt noe. Da får vi ordne opp sjøl. Ja, du og jeg – jeg mener innbyggerne i Hole. Søyler måtte vi jo ha, for ellers hadde taket over inngangen på et tidspunkt ramla ned.

Kronerullingen er allerede varslet to ganger på gudstjeneste. Nå kommer klart og tydelig beskjed her i Publikums røst i Ringerikes Blad.

Et enkelt regnestykke sier at hvis 90 personer gir 1.000 kr hver, så er beløpet på plass. Hvis vi gir 100 kr hver, må 900 personer gjøre det. Med 10 kroner pr. pers kommer vi ikke i havn. Så som dere skjønner, alle beløp er velkomne, store som små. Vi har tenkt at dette skal vi greie innen jul.

LES OGSÅ: Fritjof Rudstaden: Ikke nok tid til å stelle kirkegården pent

Stort behov

Men det er klart: vi kan ikke drive med kronerulling hver eneste gang vi skal ta igjen forsømt vedlikehold. Jeg trodde gammeldags teglstein holdt i 100 år. Den gjør ikke det, i hvert fall ikke den på taket på Holekjerka.

Ved nærmere ettersyn viser det seg at steinene er tynnslitte og har begynt å sprekke. Det er et tydelig varsel om begrenset levetid. Det kommer til å koste.

Staten har bestemt at fra år 2020 får vi ikke lov å fortsette og bruke oljefyringsanlegget som varmekilde. Da kan det bli kaldt, vi har ikke greid å avsette penger med tanke på det. Det er bare 3 år til.

Man kan fortsette å ramse opp behov. Men det er gjort flere ganger før, så vi stopper der.

Beskjeden er vel klar: kommunen må ta sitt ansvar, men vi går ikke av banen for å ta en dugnad.

LES OGSÅ: Eva Bekkelund-Eriksen: Kirkeskandalen i Hole en skam

Her finner du info

Orienteringsark hvor det står hvordan du kan gi penger og til hvilken konto er lagt ut i kirken, på kirkekontoret, og hengt opp på oppslagstavla på butikkene på Vik og Sundvollen. Gå også inn på hole.kirken.no.

LES OGSÅ: Frederik W. Skarstein: Kirken som salderingspost?