Gå til sidens hovedinnhold

Hege Irene Fossum: Forfall og politisk prosess

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har i det siste vært mye oppmerksomhet rundt forfallet i kirkelige bygninger i Hole, vedlikehold på kirkegården, at det er for få ledige kistegravplasser og at kirken har for stramme rammer til å drive sin virksomhet. Flere kritiserer kommunen for manglende oppfølging. I Ringerikes Blad den 11.10 skriver Eva Bekkelund Eriksen et kraftig innlegg, der hun også viser til Torbjørn Røbergs oppgjør med styringen i Hole kommune.

Dette er ikke nytt, Røberg

La meg starte med Røberg. Han skriver den 4. oktober at det nå står dårlig til med kirkene også, og « i anstendighetens navn; vi lar da ikke våre kirker stå og forfalle!»

Dette er ikke nytt, Røberg. Kirken har i mange, mange år meldt fra om vedlikeholds- og investeringsbehov, men har dessverre ikke nådd fram (med få unntak). Jeg minner om at Røberg i 2014 stemte imot mitt (KrFs) forslag i budsjettbehandlingen for 2015 om å sette av nye investeringsmidler på 1,5 mill. kr til kirkegårdsutvidelsen. I Røbergs egne forslag til endringer i budsjettet var kirken fraværende.

Konspiratoriske teorier

Så til deg Bekkelund Eriksen. Du har et brennende engasjement bla. for kirkegården og kirkebyggene i Hole. Dette engasjementet deler vi, men du har flere utsagn og konspiratoriske teorier som jeg ikke deler.

Gode vilkår for kirken

KrF har i alle år kjempet for gode rammebetingelser for kirken, og har mang en gang kommet med forslag som vil styrke kirken. I forhandlingene om 2015-budsjettet foreslo jeg på vegne av KrF et verbalpunkt der administrasjonen bes i samarbeid med Kirkelig fellesråd å legge frem en vedlikeholdsplan for de tre kirkebyggene i kommunen, med forslag til finansiering. Forslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Kirken har i år på en enda mer grundig og god måte lagt fram sine vedlikeholds- og investeringsbehov, men vi mangler en finansieringsplan fra kommunens side. Dette er KrF en pådriver for å få på plass, og her er H og FrP gode samarbeidspartnere.

Samarbeidet mellom KrF, H og FrP

I budsjettbehandlingen for 2016 forhandlet KrF med H og FrP, som vi har et valgteknisk samarbeid med, og fikk gjennomslag for at kirken ikke skulle utsettes for enda et kutt i budsjettet. I den sammenheng er det på sin plass å nevne at KrF og Høyre flere ganger det siste året har tatt opp saker som vedrører kirken. Jeg har som KrF’er i alle sammenhenger hvor vi på politisk nivå drøfter frivillighet og kultur, trukket fram kirken som en viktig aktør.

Bekkelund Eriksen skriver at «forfengeligheten har styrt i snart to tiår. Det har vært en «spradebassepolitikk», applaudert av Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti».

Dette er for det første ikke en rimelig beskrivelse, og for det andre har KrF sin egen politikk der vi stemmer imot det vi ikke kan stå inne for, og forhandler om konkrete tiltak med andre partier.

Senest ved forhandlingene om 2016-budsjettet hadde KrF klare krav som vi fikk gehør for, og vi bidro til en dreining av budsjettet til en mer sosial retning. For oss var det viktig å bidra til en best mulig løsning gitt de økonomiske forutsetningene Hole kommune har.

Bekkelund Eriksens påstander om forholdet mellom KrF, FrP og Høyre vitner om hennes manglende innsikt i politiske prosesser og politisk samarbeid.

Kommentarer til denne saken