Gå til sidens hovedinnhold

Frederik W. Skarstein (H): Kirken som salderingspost?

Artikkelen er over 5 år gammel

"Har vi råd til å sluntre unna vedlikeholdet? Hvor lenge siden er det at tårnet i Hole kirke ble malt?", spør Frederik Skarstein i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi leser at fungerende kirkeverge Steinar A. Hopland ber om oppmerksomhet til Hole Kirkelige Fellesråd sine budsjetter og vedlikeholdet av kirkebyggene i Hole.

Det er ikke vanskelig å se at Hopland har rett. Kirkebyggene i Hole forfaller og kirken i Hole har over tid mottatt vesentlig lavere overføringer enn i sammenlignbare kommuner. Om kirken i Hole hadde vært en del av Ringerike kommune ville overføringene for eksempel vis vært kr 500.000 mer per år, Jevnaker kr 600.000. Andre kommuner, som Lier, enda mer. Over tid utgjør disse forskjellene svært mye på drift og vedlikehold, og er trolig hovedårsaken til at kirkebyggene forvitrer.

Råd til å sluntre unna?

Det er vel også slik at manglende vedlikehold resulterer i forfall, og totalrenovering koster svært mye mer enn vedlikehold over tid. Har vi råd til å sluntre unna vedlikeholdet? Hvor lenge siden er det at tårnet i Hole kirke ble malt?

Det er også tankevekkende at forfallet av kirkene i Hole har skjedd i en tid med den beste økonomien Hole som samfunn har hatt siden kirkebyggene ble bygget for 800 år siden, en Holeøkonomi som trolig ikke kommer tilbake med det første!

Fikk ikke gehør

Det har vært oppmerksomhet på forfallet av kirkebyggene i Hole, men lite har skjedd. Vi politikere er avhengige av riktige og gjennomarbeidete saksfremlegg av administrasjonen for å foreta gode valg. Derfor forsøkte Hole Høyre å fremme forslag i vinter på en grundig gjennomgang av den bygningstekniske standarden på alle kirkebygg i Hole, slik av vi politikere i Hole kunne få oversikt over forfallet.

Dessverre var interessen fra administrasjonen og mine kolleger i formannskapet laber. Høyre fikk kun støtte fra Kristelig Folkeparti. Ap, Sp, SV, FrP og også ordføreren stemte imot, forslaget falt.

Finnes reell vilje til å rette opp skadene som er påført kirken i Hole over tid? Jeg er klar for et krafttak, vi har ikke råd til å la være.

Kommentarer til denne saken