Åpent brev til Hole kommunestyre ved ordfører Per Berger

Fra å være en rik kommune med romslig økonomi, har Hole kommune blitt en vanlig kommune med de knallharde prioriteringene det fører med seg.

Vi har full forståelse for at den oppgaven er vanskelig. Når den jobben skal gjøres, er det viktig å holde tungen rett i munnen og ha klart for seg hva slags kommune vi vil ha. Før dere vedtar å kutte en tredjedel av tilskuddet til kulturskolen, vil vi komme med en appell.

Da vi flyttet tilbake til ringeriksregionen for ni år siden, var kulturskolen en av årsakene til at vil valgte å flytte til Hole. Ryktene om denne enestående kulturskolen hadde spredd seg helt til Bergen, og vi meldte inn eldstedatteren vår på seks år, allerede før vi var i hus her. Kulturskolen har overgått de forventningene vi hadde.

Hole kulturskole er en institusjon hvor det er rom for alle.

Tilbudet er bredt og omfatter alle varianter av musikk, drama, billedkunst, tekstil, keramikk, kultur- og kunsthistorie. På kulturskolen får barna våre utfolde seg, de blir kjent med fantasien sin og nye sider av seg selv, i tillegg til at de lærer å beherske håndverk de kan ha med seg i voksenlivet. e blir også utfordret til å by på seg selv og fremføre stykker foran publikum under trygge rammer, en ferdighet som er viktig med de kravene som stilles i samfunnet for øvrig.

Å delta i kulturskolen er ikke bare fest og moro, men også forpliktende og ramme alvor!

Som kritiske kulturengasjerte, vil vi bemerke at kvaliteten på det som produseres i kulturskolen holder en usedvanlig høy standard. Der lages det ikke dorullnisser. Rundt om i hele distriktet henger det flotte verk i linotrykk, søm, malerier og keramikk som er ekte kunstverk! Forestillingene er godt forberedt og de speiler den innsatsen som er lagt ned. Det er ikke få kulturformidlere dette distriktet er stolte av som startet sin karriere i Hole kulturskole.

Gjennom mange år har kulturskolen knyttet til seg lærere og instruktører med høy faglig kompetanse og brennende engasjement. I tillegg til de som er ansatt i skolen, er de flinke til å knytte til seg lokale ressurspersoner innen sang og dans og billedkunst og kunsthåndtverk for å skape enda større bredde og kvalitet i tilbudet.

På nåværende tidspunkt er det uklart hvilke konsekvenser kutt på én million kroner vil få for kulturskolen.

LES OGSÅ: Slik vil Hole-politikerne kutte

Vi tar oss friheten å spekulere litt i det. Vi kan ikke se for oss at det er mulig å kutte en million i materialkostnader, i så fall blir det dorullnisser under treet til besteforeldrene i Hole kommune til neste år. De fleste av lærerne kulturskolen har reduserte stillinger. For å spare en million, vil det bety å måtte kvitte seg med flere lærere. Det vil gi en dramatisk reduksjon i tilbudet. Kompetanse det er brukt tid på å bygge opp vil trolig gå tapt og det er ikke sikkert det vil være mulig å bygge opp igjen et tilsvarende tilbud senere.

Én million kroner er en tredjedel av tilskuddet kulturskolen får i dag. Det er uansett hevet over en hver tvil at et slik kutt vil redusere kvaliteten og omfanget på tilbudet skolen kan gi.

Kjære folkevalgte politikere, vi har forståelse for hva slags vanskelig valg dere står ovenfor. Tenk dere om før dere raserer kulturskolen vår. Spør dere selv, hvordan vil vi neste generasjon holeværinger skal være?

Hvis svaret på det er bredt dannede, kultiverte, kreative, fantasifulle, initiativrike, målrettede og samvittighetsfulle personer, i kontakt med seg selv og bevisst folk rundt seg, er tiden for å ta inn over seg hvilke fyrtårn Hole kulturskole er, nå.

Vi er skuffet over den prosessen som er gjort i forkant av de foreslåtte kuttene i de områdene som omfatter barna i kommunen vår og ønsker oss en konsekvensutredning.

Vi vil heller bo i en Robek-kommune, enn en kommune uten kulturskole!