Da er det på tide å ta oppfordringen fra Tom Henschien i Direkte linje. Han lurer på om det er administrasjonen og rådmannen som har tatt over styringen i kommunen.

LES OGSÅ: Ordføreren svarer Henschien: – Det er politikerne som bestemmer

Takk for påminnelsen, Henschien.

Nå må vi ta vekk skyggelua og vise hvem som bestemmer.

Og jeg regner med at de fleste som leser om all sytingen i avisen, er godt kjent med de reelle økonomiske problemene Hole kommune nå står ovenfor.

Kristin Remme, Hole Høyre
Kulturskole-striden

Etter å ha lest vår lokalavis på lørdag, hvor ansatte i Hole kommune ved tjenesteleder og rektor for Hole kulturskole går ut med at politikere i posisjon ikke er representative for holebygda.

BAKGRUNN:

Det blir også påstått at politikere i posisjon er mer idrettsorienterte enn kulturvennlige.

LES OGSÅ: Kultur mot idrett i Hole

– Ikke interessen det står på

Vi er alle i Hole Høyre glad i vår kulturskole, og de fleste av oss bruker, eller har brukt, skolen en årrekke. Det er ikke interessen det står på, det er pengene.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Tiril Tinglefff og Audun R. Haugerud: – Tenk dere om før dere raserer kulturskolen vår!

Og jeg regner med at de fleste som leser om all sytingen i avisen, er godt kjent med de reelle økonomiske problemene Hole kommune nå står ovenfor.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Jan Egil Lyng (H): Rakner egentlig holekulturen?

De fleste av problemene i Hole kommune kommer dessverre av den økonomiske styringen som har vært i kommunen de siste årene, og vi kan ikke legge skylden verken på Olav Thon eller politikerne.

Kristin Remme, Hole Høyre

 

Kommunelederes ramaskrik

Det som forundrer meg er at kommunens ledere ikke har satt seg nok inn i fordelingen av penger. Er det ikke like mye som de fikk forrige gang, er det ramaskrik.

Idretten har faktisk påtatt seg å drifte alle egne og kommunens anlegg hundre prosent på frivillig basis. Det vil spare kommunen for penger.

Konklusjonen er så enkel at når pengene er brukt opp, ja da er det ikke mye igjen å fordele.

Ser også at andre politikere går ut med navn på personer fra Hole Høyre som blir beskyldt for å være inhabile i kommunestyret, men nå har vi vel alle lært oss at i den politiske verden bestemmer flertallet, så da nytter det ikke å sitte og surve i ettertid.

Hole Høyre vil stå sammen om vedtak som blir fattet, og derfor trenger ikke utenforstående å henge ut enkeltpersoner slik jeg har sett en tendens til den siste tiden.

Kommunens fagfolk

De fleste av problemene i Hole kommune kommer dessverre av den økonomiske styringen som har vært i kommunen de siste årene, og vi kan ikke legge skylden verken på Olav Thon eller politikerne.

Jeg har ved flere anledninger hørt at det er politikerne i Hole Høyre som har fått skylden for den dårlige økonomien. Da vil jeg bare opplyse om at det er ingen framvisning av mattekarakterer for å bli folkevalgt.

Og at dette heller ikke skal være nødvendig når vi har fagfolk som rådmannen og hans ansvarlige ledere til å komme med en godt utarbeidet anbefaling til kommunestyret når vedtaket/avgjørelser skal fattes.

Frykter tap på kommunalt asylmottak

Det er også  om at . Legg merke til at Hole Høyre ikke har sagt nei til asylmottak, men .

Vårt argument i denne saken er: La de aktørene som kan drifte asylmottak gjøre det.

Vi er livredd for at Hole kommune skal tape store penger på å prøve ut dette for første gang. Ser at , men da har de ikke fulgt med i timen.

Vi bør både neie og bukke så fint vi bare kan til dette tilbudet.

Kristin Remme om Ringeriksbanen og ny E16
Utvikling i vente

Vi står også ovenfor en nyutvikling i Hole kommune; vi får jernbane og en ny firefelts motorvei som vi selvsagt må ønske velkommen. Om ikke vi vil ha den, så er det mange andre steder i landet som står klare for å ta imot tilbudet.

Selvsagt kan vi ikke la dette gå fra oss, vi må heller ikke forsøke å forsinke denne prosessen.

Vi bør både neie og bukke så fint vi bare kan til dette tilbudet. Når dette er sagt, har jeg også full forståelse for at eiere forsøker å verne om sine hjem, men skulle det vært tatt slike hensyn overalt, ville ikke Norge og verden kunne utvikle seg i det hele tatt.

Det er med stor glede jeg ser at også flere innbyggere fra Hole tar til orde, og dette gir oss motivasjon til å fortsette vårt politiske arbeid i kommunen. Takk Erland Røed og Jon Gulbrandsen.

Det som er viktig for Hole Høyre, er at våre innbyggere fortsatt skal føle at Hole kommune er et trygt og godt sted å bo, selv i framtiden med dens utvikling.

Kristin Remme, Hole Høyre

 

Kommunereformen

Neste skritt og vår store sak i Hole kommune er: Bestå som egen kommune eller bli en del av en ny storkommune.

Og Eva Bekkelund-Eriksen, dette skal ikke være noe uryddig prosess. Jeg leser at du ser for deg ordføreren og «flertallskameratene» sitte på sentralbordet og ringe til befolkningen.

Da kan jeg betrygge deg med at slik vil det ikke skje, og når kommunestyret finner ut hvordan dette eksakt skal gjennomføres, skal du og alle de andre innbyggerne i Hole få vite hvordan dette skal gjennomføres og hvorfor det ble slik.

Det kan til tider være litt vanskelig å jobbe i fred og ro med prosjekter, når alle andre vil bestemme alt.

Nå er det da slik at de folkevalgte er satt til å ta avgjørelser i en kommune, så da får vi stole på de vi valgte inn i kommunestyret ved kommunevalget i september 2015.

Startet med Robek

Det var vel ingen drømmesituasjon de nyvalgte politikerne fikk etter valget, man fikk overlevert en kommune som sto på stupet av Robek.

Det sier seg selv at det må tas nokså mange upopulære valg når det gjelder å fordele penger. Det viktige her er at de lovpålagte tjenestene må dekkes først, og så må smulene som er igjen, fordeles på de ikke lovpålagte tjenestene.

BAKGRUNN:

Det som er viktig for Hole Høyre, er at våre innbyggere fortsatt skal føle at Hole kommune er et trygt og godt sted å bo, selv i framtiden med dens utvikling.

Jeg håper innlegget er forklarende og ikke det motsatte. Og vi er her for innbyggerne våre, så bare ta kontakt.