Spillet om de eldre i Hole | Kåre Bech

VIL VITE: Kåre Bech stiller en rekke spørsmål om hva som vil skje med Hole bo- og rehabiliteringssenter når ny E16 skal bygges.

VIL VITE: Kåre Bech stiller en rekke spørsmål om hva som vil skje med Hole bo- og rehabiliteringssenter når ny E16 skal bygges. Foto:

– Det vi snakker om er den største velferdssaken i Hole. Er det for mye forlangt å få vite hva det forhandles om? spør Kåre Bech i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerEtter at Fellesprosjektet hadde flyttet innslagspunktet for ny E16 lenger nord i Kroksund enn oppgitt i planprogrammet, kom veien farlig nær Hole bo- og rehabiliteringssenter.

For å belyse mulighetene for støyskjerming, ville det vært mest rimelig å konsultere veivesenet siden dette dreide seg om veien og hadde lite med toget å gjøre. Ordfører Per R. Berger fikk arrangert en befaring på stedet i begynnelsen av 2017. Bane NORs representant Knut Sørgaard møtte, og avviste blankt å endre noe på veitraseen.

Hvorfor så vanskelig?

Avslaget var usaklig. Ved å flytte innslagspunktet 200–300 meter tilbake, slik planprogrammet av 2017 viser med sine alternative føringer, hadde problemet vært løst. Økonomisk ville forskjellene bli marginale.

Kåre Bech

Som følge av at den påtenkte jernbanestasjon ved Avtjerna nå er skrinlagt, vil veivesenet legge om traseen i Bærum, et arbeid mange ganger større enn det vi snakker om her.

Hvorfor er det så vanskelig i Hole?

Det kan her være på sin plass å minne om at Hole kommunestyre tidligere har fattet vedtak om at ny E16 måtte lande på Thiistangen (nå kalt Rudstangen).

Må flytte eldre og uføre mens vei og bane bygges: Mangler 35 sykehjemsplasser

Forlanger å få vite

Noen ord til slutt om ordførerens svar til meg av samme dato som mitt innlegg i Ringerikes Blad 9. januar 2019 kom på trykk. Jeg spurte der om en forklaring på hva som skjuler seg bak ordet «prosessavtale».

Ordføreren distanserer seg fra saken og henviser bare til tidligere kommunestyrevedtak og diverse nettsider. Dette er for tynt!

Er det for mye forlangt å få vite hva det forhandles om på vegne av kommunen og kommunens innbyggere? Vil Hole kommune gå med på en flytting av sykehjemmet eller fremme en skjerming i en eventuell anleggsperiode?

Er det slik at et ekstraordinært kommunestyremøte 21. januar 2019 skal ta stilling til innholdet i «prosessavtalen» uten at dette på forhånd er kjent for innbyggerne?

Det vi snakker om er den største velferdssaken i Hole, ikke bare for de direkte berørte beboere, deres pleiere og pårørende, men hele bygda. Burde ikke de fleste holeværinger få lov å avslutte sin livsaften i hjembygda?

Hvor skal eldre og syke i Hole gjøre av seg?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags