Berger har seilt i motvind siden siste valg. Fra å være mannen som administrerte velstand, har Hole-hverdagen gjort ham til kapteinen som mye mer enn tidligere må håndtere kastevinder. Fra venstre og faktisk også fra høyre.

Saken om minnesmerket på Sørbråten har vært krevende, det samme med kommunereformen. I begge saker reiser Berger seg mot sin egen statsråd, og tar parti med folket.  Men kanskje aller verst er de mange små stikkene fra egne rekker, der hans motiver og standpunkt trekkes i tvil, og der sakskommentarer raskt bikker over i personkarakteristikker.

Ekstra ille er det selvfølgelig når det blåser fra høyre.

LES OGSÅ: Ordfører Per R. Berger melder seg ut av eget parti

Det viktige spørsmålet er hva dette vil få av betydning for ordførerrollen og den praktiske politikken. Svaret er ganske enkelt: Nesten ingenting. Den store taperen er verken holeværingene eller Hole kommune. For selv om maktbalansen teoretisk sett forskyver seg, vil Berger neppe opptre som den store opprøreren. I noen saker kan han finne det for godt å stemme utradisjonelt, og særlig når folkemeningene er store og sterke.

Men i det store og hele er Berger en Høyre-mann - uansett, med eller uten medlemskort. Han er dessuten valgt på et program, og må levere på bestillingen som velgerne leverte inn så sent som sist høst. Og når sant skal sies - ordførere som driver aktiv partipolitikk, er mer enn bare ordførere.

Den store taperen er partiet som har regjert som det suverent største partiet gjennom flere perioder. Hva har gått galt når partiet mister den viktigste posisjonen i kommunen? Hole har ikke lenger en Høyre-ordfører. At leder og nestleder uttrykker full tillit, og påstår at de er ukjent med konflikter, er mildt sagt overraskende. Riktignok er de relativt nye i sine posisjoner, men de kan umulig ha fulgt så dårlig med. En realitetsorientering er på sin plass, før det må tas tak. 

LES OGSÅ: Mister flertallet i Hole etter ordførerens exit

Det som nå skjer, kunne partiet ha unngått ved å samle troppene på et tidligere tidspunkt. Saker kunne vært avklart, og ordbruken fra enkelte hold kunne åpenbart vært nyansert og dempet. Kanskje er det ikke for sent. Med tanke på at Bergers utmelding er den andre  i denne perioden, bør det gjøres mye for å rydde opp. Kanskje kan Berger fristes tilbake til medlemskartoteket.

Å være ordfører uten parti kan bli en krevende rolle. Kanskje føler Berger i dag en lettelse over det han har gjort – en vel gjennomtenkt handling. Han markerer tydelig alvoret i en situasjon han ikke kunne leve med. Og kanskje blir han nå stående igjen som helten med rotfeste i folkemeningene.

Men spørsmålet er om utmeldingen gjør den politiske hverdagen lettere for ordføreren – det er tross alt tre år igjen av valgperioden.

Ansvaret ligger på partiet. Når deres øverste tillitsvalgte velger en så tydelig uttrykksform, må noen ta tak. Hole Høyre rakner, og noen må ta ryddejobben. 

LES OGSÅ: Øverby: – En liten heksejakt