Gå til sidens hovedinnhold

Eva Bekkelund-Eriksen: Fiktiv postadresse undergraver tilliten

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Buskerud Høyre kritiserer Ringerikes Blad og lokalpolitiker Tore Ellingsen fordi de har bedt lederen i Hole Høyre melde flytting til bostedsadressen sin i Ringerike Kommune fremfor å bruke en adresse i Hole kommune.

Både Ellingsen og Ringerikes Blads redaksjon fortjener ros og støtte. Partilederens adresse har vært tema i flere år, blitt diskutert i det politiske miljøet og på ordførerens kontor. Ellingsen har kun gjort sin plikt som folkevalgt og videreformidlet spørsmål andre har stilt ham.

Ringerikes Blads oppfordring om rask opprydding bør tas på alvor av både partilederen og partiet.

Misforstått eller feilinformert?

Buskerud Høyres reaksjon er mildt sagt forbausende. Muligens kan reaksjonen skyldes at man har misforstått eller er feilinformert. Partiet bør forsikre seg om at alle deres tillitsvalgte følger regelverket som politikerne selv har vedtatt.

Loven er tydelig: Det er der du faktisk bor som er bostedsadressen din og som du må melde inn til folkeregistret. Flytter du på deg, er det din plikt å melde inn din nye bostedsadresse innen rimelig tid.

BEKKELUND 

Ellingsen har tatt opp en problemstilling som reiser prinsipielle spørsmål: Skal vi ha et samfunn der politikere kan lage sine egne spilleregler mens vi andre må forholde oss til det regelverket politikerne har vedtatt?

Hva om vi andre også begynte å etablere egne ordninger etter eget behov og lot være å innrette oss etter reglene som faktisk er med på å bære hele samfunnet vårt?

Har ansvar

En som faktisk bor i Ringerike kommune, kan ikke ha politiske verv i Hole. Det har både Ellingsen og Ringerikes Blad helt rett i.

For å sette det i et større perspektiv: Tror du at en som faktisk er bosatt i Sverige, ville ha blitt valgt inn på Stortinget? Neppe. Det ville partienes valgkomiteer sørget for.

Og da kommer vi til en annen og like viktig problemstilling: Partienes valgkomiteer må åpenbart være mer kritiske når de vurderer og nominerer kandidater. Det er valgkomiteen sin oppgave å finne frem til gode kandidater som har den nødvendige kompetansen og som vi som velgere kan gi vår stemme og ha tillit til.

Ingen politikere i Hole er offer for mobbing eller svertekampanjer. De blir stilt spørsmål som de blir bedt om å besvare.

 

Åpen debatt en styrke

Senterpartiets Ellingsen tok en sjanse når han gikk ut i media. Stiller du kritiske prinsipielle spørsmål, kan du fort bli beskyldt for å trakassere eller mobbe.

Det fikk en av bygdas mest respekterte innbyggere erfare da hun kun henviste til regelverket for melding om bostedsadresse på Ringerike Blads nettside. Slikt er uheldig og unødvendig. For å styrke lokaldemokratiet og sikre en god og åpen debatt, er det svært viktig at politikere besinner seg og holder seg til saken.

Ingen politikere i Hole er offer for mobbing eller svertekampanjer. De blir stilt spørsmål som de blir bedt om å besvare.

Det er helt vanlig i et demokrati, og det er problematisk at politikere beskylder egne innbyggere for politikerhets med en gang de får kritiske spørsmål.

Eiendomsskatt

Buskerud Høyre roser lederen i Hole Høyre for å holde stø kurs. Samtidig har alle husstandene i Hole fått brev om hvor mye de må betale i eiendomsskatt, som på folkemunne kalles «skammens skatt» fordi den er et resultat av langvarig økonomisk vanstyre.

Hole Høyre gikk for øvrig til valg på at det ikke skulle innføres eiendomsskatt i perioden. Det er mye som taler for at denne skatten vil bli høyere neste år for å dekke underskuddet.

Kanskje det er på tide å applaudere forslaget om en bygdeliste ved neste kommunevalg.

 

Kanskje det er på tide å applaudere forslaget om en bygdeliste ved neste kommunevalg. En liste med flinke folk som sørger for god styring og orden på pengebruken.

Kanskje forslaget om nettopp en slik liste vil bidra til at dyktige innbyggere velger å engasjere seg for å sikre en positiv utvikling. En bygdeliste vil ha en formidabel, men ikke umulig oppgave: Hole må for eksempel bort fra en ensidig satsing på befolkningsvekst som har ført til underskudd og Robeklisten.

«Made in Hole»

Vi må ha en tydeligere og sterkere satsing på næringsliv og arbeidsplasser. Vi må etablere varemerket « Made in Hole». Det står for kreativitet og kvalitet. Vi må legge mer til rette for at små og mellomstore bedrifter har muligheter til å etablere seg og utvikle seg i Hole.

Kommunen må ha en mer offensiv politikk for å støtte landbruket i kommunen vår og styrke den allerede mangfoldige og rike landbruksproduksjonen og bidra til innovasjon, nye nisjer og produkter. Og ikke minst må vi ta vare på de allerede eksisterende bedriftene og sørge for at disse kan utvikle seg videre.

Kommunen bør ha egen fagkompetanse på planarbeid, næringsutvikling, jordbruk og miljø. I tillegg til landbruket er naturen, landskapet og kulturhistorie vår viktigste eksportvare, som vi må forsvare og hegne om når staten vil sette sin ødeleggende jernklo i kommunen vår og anlegge jernbane gjennom et av Nord- Europas flotteste våtmarksområde.

Hole er en kommune for fremtiden.

Kanskje vil en slik bygdeliste mange snakker om nå, skape fremtidstroen og fremtidsutviklingen som gjør at bygda klarer seg videre på egen hånd, og som får andre enn eiendomsinvestorer til å satse pengene sine her.

KOMMENTAR: Remmes lange vei til postkassa

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.