Hole Høyre har følgende utfordring foran den viktige avgjørelsen om kommunens framtid: Partiet har programfestet at Hole skal bestå som egen kommune. Men ingenting tyder på at partipisken skal svinge. Altså er utfallet helt åpent.

Både Christopher Wandt og Eirik Nørgaard skal ha honnør for sin klare åpenhet med påfølgende begrunnelser overfor de vel 100 frammøtte på partiets eget folkemøte tirsdag. Tydelighet fra politikere er ikke hverdagskost i denne saken, verken i Hole, Ringerike eller Jevnaker.

LES OGSÅ: Folkemøte på Sundvolden hotel om kommunereformen

Wandt er for, og Nørgaard imot en sammenslåing med Ringerike. Det samme er ordfører Per. R. Berger, som viser til partiets program.

Hvis vi skrur tiden tilbake: Det er ganske underlig at kommunens største parti, og også de andre partiene, tok et så klart standpunkt til kommunesammenslåing så sent som for noen måneder siden. Og hvorfor skal de samme politikerne lytte til råd nå når de tilsynelatende visste så mye om dette da? Hva er nytt?

Verken kommunereformen eller det som gjerne omtales som den brått skiftende økonomien kan umulig ha vært ukjent for noen da valgprogrammene ble sydd sammen i fjor.

Når de som sitter tettest på forvaltning og prioriteringer knyttet til tjenesteyting ikke evner å fortelle hva som tjener folket best i de ulike sakene - ja, da blir det følelsene som avgjør.

Stemningen under folkemøtet på Sundvolden var til tider amper, og Wandt ble utfordret nettopp på at han representerer Høyre, og er valgt på et nei til sammenslåing under kommunevalget.

Et sånt press kan det umulig være lett å stå imot, og tiden vil vise om han velger å følge egen overbevisning eller partiets skriftlige lovnad.

Uansett vil han bli husket – enten som egenrådig eller som partilojal.

Venstre-mannen Torbjørn Røberg valgte skremselslinjen i sin argumentasjon, men kom dårlig ut: Han hevdet at Ringerike sitter med et vedlikeholdsetterslep på 1,3 milliarder kroner. Dette ble korrigert til 300 millioner av Høyre-mann og ringeriking Ivar Eskestrand, som tilfeldigvis var til stede. (Et tips til andre politikere: Møt opp på nabokommunens folkemøter ...)

KrF-representanten i panelet, Hege Fossum, argumenterte som om hun var for en sammenslåing, men konkluderte med at hun ville vente med å si sin mening. Underlig, egentlig.

Isabella Tangen fra Arbeiderpartiet sa verken ja eller nei, og var tydelig på at hun trengte råd fra befolkningen. Spørsmålet er hvordan hun og de andre «vet ikke»-politikerne skal tolke svarene som kommer inn. Kanskje blir de ikke så mye klokere.

Problemet er at grunnlaget den enkelte holeværing har for å danne seg en mening, er syltynt.

Når de som sitter tettest på forvaltning og prioriteringer knyttet til tjenesteyting, ikke evner å fortelle hva som tjener folket best i de ulike sakene - ja, da blir det følelsene som avgjør. 

LES OGSÅ:

SVIMMEL? LES: Alt du trenger å vite om kommunereformen