Gå til sidens hovedinnhold

Hole Høyre: – Hva driver Eva Bekkelund-Eriksen?

Artikkelen er over 5 år gammel

– Det som kommer fra henne forsøker konsekvent å sette Hole Høyre i et dårlig lys, skriver Hole Høyre ved Jan Egil Lyng i dette leserinnlegget.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eva Bekkelund-Eriksen har over en ganske lang periode regelmessig produsert leserinnlegg til Ringerikes Blad hvor hun hver gang gjør sitt beste for å fremstille Hole Høyre på negativ måte.

Jeg opplever at det hun skriver, har en viss effekt på noen mennesker, mens andre jeg møter er hoderystende til det denne personen bedriver. Hun gir inntrykk av å ha kjennskap til det som skjer i Hole Høyre på en slik måte at hun trolig bidro til at også Ringerikes Blad lot seg lure og skrev om at «Hole Høyre rakner innenfra», noe som definitivt ikke er sant. Bare for å gjøre det helt klart: Eva Bekkelund-Eriksen har ikke innsikt i Hole Høyres interne liv.

Vi har naturlig nok våre diskusjoner i foreningen, men dem går vi ikke ut med. At vi kan ha ulike meninger i enkelte saker, ser jeg som et sunnhetstegn og ikke som et krisetegn! Vi er heller ikke tilhenger av å bruke partipisken, og det er lov å ha avvikende syn ved voteringer i kommunestyret – så fremt det ikke er i strid med foreningens program som man er gått til valg på.

Unnlatt å svare

Hole Høyre har bevisst unnlatt å svare på Eva Bekkelund-Eriksens mange innlegg. Jeg har tidligere opplevd at det er nytteløst fordi jeg har erfart at hun ikke gir seg og skal ha siste ordet. Hennes siste innlegg i Ringerikes Blad lørdag 18. juni opplever jeg dog på en slik måte at det ikke bør få stå uimotsagt. Nok er nok. Nå er det på tide at hennes trakassering av Hole Høyre blir tatt tak i.

Hva hun ønsker å oppnå, synes ganske klart, men hva er det som driver henne – som får henne til å fortsette med å fremstille Hole Høyre på en så negativ måte?

Nå er det på tide at hennes trakassering av Hole Høyre blir tatt tak i.

Jan Egil Lyng, Hole Høyre

For å finne svaret på det, må vi kanskje gå litt tilbake i tid. Jeg var i noen år leder for Hole Høyre, og ble mot slutten av 2013 oppmerksom på Eva Bekkelund-Eriksen. Hun ga inntrykk av å være en engasjert person, som det kunne være bra å ha med i styret i foreningen. Hennes medlemskap i Høyre ble flyttet fra den lokalforeningen hun kom fra og over til Hole hvor hun bodde. På Hole Høyres årsmøte tirsdag 21. januar 2014, ble hun valgt som varamedlem i foreningens styre. I Hole Høyre har det vært praksis at også varamedlemmer deltar med talerett på styremøtene, og den retten benyttet Eva Bekkelund-Eriksen seg av. Hun kom imidlertid ganske kjapt i sterk konflikt med resten av styret.

Trakk seg

En rekke eposter mellom henne og meg som leder av foreningen, samt samtaler mellom oss om nødvendig endring av væremåte, førte til at hun trakk seg ut av styret. Kort tid deretter, meldte hun seg også ut av Høyre.

Fremover mot valgåret 2015 (også etter at hun hadde meldt seg ut), var hun veldig aktiv med kritikk av det hun kalte «forgubbing» i Hole Høyres ledelse, og etterlyste fornyelse. Dem hun først og fremst førte kamp mot, var Per Berger, Sjur Tandberg og meg. Nominasjonsmøtet i 2015 satte inn en rekke nye navn på valglisten, ikke på grunn av Eva Bekkelund-Eriksen, men fordi det var en ønsket politikk fra foreningen. I ettertid er det et par av de nye som har fått gjennomgå i hennes leserinnlegg, mens vi gamle gubber er tatt til nåde. I hennes siste leserinnlegg, blir for eksempel Sjur Tandberg omtalt som «vaktmesteren» som skal få orden på Hole Høyre. Til og med jeg ble tatt til nåde i en kort periode (hun begynte å hilse på meg igjen) etter at jeg hadde formulert det som ble kommunestyrets vedtak om en symbolsk støtte til rettsaken om minnestedet på Sørbråten.

Hun er med andre ord ikke helt forutsigbar og konsekvent, bortsett fra at det som kommer fra henne, konsekvent forsøker å sette Hole Høyre i et dårlig lys.

Jeg har ikke noe klart svar på hva som driver henne til å forsøke å få det til å se ut som om Hole Høyre er i krise, men jeg ser ikke bort i fra at hun følte seg presset ut av foreningens styre i 2014, og at hun nå føler et behov for å ta igjen.

Om jeg mot formodning tar feil, og at hun egentlig bare ønsker å påvirke Hole Høyre, bør Eva Bekkelund-Eriksen melde seg inn i foreningen igjen, møte på medlemsmøter og forsøke å påvirke foreningens politikk innenfra.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.