Gå til sidens hovedinnhold

Eirik Nørgaard: – Hva Hole Høyre vil

Artikkelen er over 5 år gammel

– At vi har forskjellige meninger, er i utgangspunktet bare en styrke. I så måte speiler vi innbyggernes holdninger, skriver Eirik Nørgaard i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hole Høyre er opptatt av å komme i gang med godt politisk håndverk som monner. Politikerne våre vil levere det som er nødvendig for at Hole skal leve og utvikle seg. Mange innbyggere har store forventninger til kommende vekst. Et godt og helhetlig planarbeid i forkant av utbygging er en forutsetning for å lykkes. Hvor stor skal veksten bli? Hvor skal den komme og hvordan blir kravene til utforming av bygninger og hele områder?

Kommunedelsplanene for Sundvollen, Vik og Sollihøgda er allerede sentrale. Om relativt kort tid starter arbeidet med rullering av hele kommuneplanen. Målet er å samordne alle hensyn på en så god måte at vi oppnår den veksten vi ønsker og de fordelene som det kan gi samtidig som vi bevarer de kvalitetene Holebygda har.

Ut av Robek

Å få Hole kommune ut av Robek, blir egentlig jobb nummer 1. Dette målet må nås i løpet av få år. Større, nødvendige innvesteringer i infrastruktur blir ikke mulig før Robektilværelsen er historie. Tilsvarende er det et klart mål å avvikle den midlertidige eiendomsskatten så raskt som mulig. Den ble jo innført for å bidra til å få oss ut av Robek.

Bedre rutiner og metoder for økonomirapportering fra administrasjonen til politikerne har alt blitt innført. Mye av suksessen for Hole kommune er avhengig av at dette samarbeidet fungerer optimalt. Rådmannen er den viktigste personen i administrasjonen. Nå som det skal ansettes ny rådmann, er det avgjørende hvem som blir ansatt.

Snakke sammen

Hole Høyre har lang tradisjon for å forankre vedtak i kommunestyret i et bredt flertall. Dermed oppnås stor enighet om målet. Diskusjonene tas i stor grad før vedtakene og ikke etterpå. Det er og mye enighet mellom de fleste partiene om de store linjene i utviklingen av bygda.

Høyre er derfor ikke veldig engstelig for at flertallet skal vippe i i en annen retning enn den som har vært til nå i viktige avstemninger i kommunestyret. På den annen side er det teoretisk mulighet for et annet flertall. Å snakke uformelt med flere partier, er derfor en form for realisme. Høyre ønsker bl.a. størst mulig enighet om de overordnede linjene fremover, for eksempel i f.t. utbygging av ny vei og jernbane.

Fremtid og utvikling

De som velger å bruke fritiden sin på politikken i Hole, gjør det ut ifra en oppriktig interesse for bygda og et ønske om å bidra til en positiv forskjell. At vi har forskjellige meninger, er i utgangspunktet bare en styrke. I så måte speiler vi innbyggernes holdninger. Det hadde vært mye verre om det ikke hadde vært noen diskusjon. Det at alle høres før et vedtak fattes, legitimerer et flertallsvedtak og gjør oppslutningen om gjennomføringen god.

Når noen indirekte skriver at Hole Høyre er eller kan bli dominert av eiendomsinvestorer, lobbyister eller andre som har klare egeninteresser, faller dette på sin egen urimelighet. Representantene er faktisk opptatt av Hole kommunes fremtid og utvikling. Hvis man skulle avskjære alle muligheter for dobbeltroller, ville man ikke ha mange politikere igjen. Det som i praksis skjer når en slik situasjon kan oppstå, er at den enkelte selv melder seg innhabil og fratrer i den aktuelle saken.

Det er en god stemning i Høyres gruppe. Politikerne er opptatt av gjennomføring av sakene og ikke av posisjoner. Utolmodighet er egentlig ordet. Vi vil som mange av innbyggerne at ting skal skje, at fremtiden skal komme.

MER OM HOLE HØYRE:

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.