Nå står sommerferien for døren og hundrevis av sykepleiere i Buskerud skal avvikle en velfortjent sommerferie, fra en helsetjeneste som ikke tar ferie. Det er svært få helsetjenestene som kan stenges på sommeren.

Pasienter og brukere av helsetjenestene skal også i sommerferieukene få den sykepleien de har behov for.

De første vaktene

I disse dager er det mange nyutdannede stolte sykepleiere og sykepleierstudenter som har startet på sine første opplæringsvakter. Det er mange av disse nye du møter på vakt i sommerferieukene, og det å være ny i en sommerferieavvikling, kan være utfordrende.

For å opprettholde et helsevesen i verdensklasse, er vi helt avhengig av nyutdannede modige sykepleiere med pågangsmot i verdensklasse.

Til tross for en grundig utdanning med mye praksisstudier, er læringskurven utrolig bratt. Det er mange nye prosedyrer og rutiner som skal innarbeides for den enkelte sykepleier og sykepleierstudent.

Verdifull erfaring

Kanskje må du som pasient vente noen minutter lenger enn du pleier, og kan hende tar behandlingen din noe lengre tid enn du er vant til. Men disse minuttene er en investering i et helsevesen i verdensklasse.

Den verdifulle erfaringen disse nyutdannede sykepleierne tilegner seg er nødvendig for at alle de andre får ladet batteriene sine, og kan holde det gående et helt år fram til neste ferieavvikling. Vi takker for tålmodigheten.

Selvfølgelig er det ikke kun nyutdannede som arbeider om sommeren, det ville vært uforsvarlig. Det må og skal være en god miks av erfarne og nyutdannede, det handler om å dele kompetanse og gjøre hverandre gode til det beste for både pasienter og deres pårørende.

Tar ikke ferie

Sykdom og ulykker tar ikke ferie, det gjør ikke helsetjenestene våre heller. Du får hjelp når du trenger det. I sommer møter du kanskje på en av våre tydelige, modige og stolte nyutdannede sykepleiere.

Vi ønsker de nyutdannede sykepleierne fra USN- Universitetet i Sørøst-Norge, spesielt velkommen til en helsetjeneste som trenger dere. Det er sykepleiermangel- og vi håper kommuner og sykehus i Buskerud, virkelig tar vare på dere.

Norsk Sykepleierforbund ønsker alle en god sommer