12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Gratulerer med dagen, alle sykepleiere!

Sykepleiere jobber til alle tider av døgnet hele året rundt. De er tilstede når du trenger dem. En sykepleier var der da du ble født, da du besøkte helsestasjonen, da du ble akutt syk og ble brakt til legevakten. De kommer hjem til deg når du trenger hjemmesykepleie, ivaretar deg med sin kunnskap og kompetanse på sykehjem og sykehus hver eneste dag.

Fremtiden

Linda Lavik

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Buskerud

Buskerud

Vil de være der når du trenger dem i fremtiden? Om ikke det gjøres grep nå vil Norge mangle 30.000 sykepleiere om 20 år!

På den ene siden er sykepleie det mest givende, mest utfordrende og mest gledelige yrkene man kan velge seg. På den annen side er det et av de mest krevende yrkene som gir slitasje på helsa. En gjennomsnittlig pensjonsalder på 57 år forteller oss at dette yrket er belastende. Skiftet mellom dag, kveld og natt gjennom en yrkeskarrierer har negative konsekvenser på helsa.

Forskning viser at turnusarbeidere har økt risiko for flere kreftlidelser, hjerte-karsykdommer, forplantningsproblematikk mm. Da er det viktig at vi bruker verneutstyret vårt godt. For oss er arbeidsplanen, eller turnusen vårt verneutstyr. Hvordan er vaktene satt opp i forhold til hverandre? Er det nok hviletid mellom vaktene? Er det rom for fri på samme tid som familie og venner?

Truet ordning

En turnus skal i dag utarbeides og godkjennes av to parter. Arbeidsgiver og tillitsvalgte. Sammen kommer de frem til en plan som skal dekke arbeidsgivers behov for bemanning samtidig som den er levelig å gå i for den ansatte. Turnusene er basert på avtaler med tillitsvalgte slik at de ansatte kan ha vakter med kortere hviletid mellom vaktene enn hva arbeidsmiljøloven sier. Arbeidstiden gjennomsnittberegnes over en periode, det vil si at noen uker er intense mens andre er roligere. Denne ordningen er truet.

Vi er bekymret

Regjeringen oppnevnte i fjor et arbeidstidsutvalg for å finne løsninger på utfordringene med det økende arbeidskraftbehovet, høyt sykefravær og stor bruk av deltid i helsesektoren. Forslaget til endringer bekymrer oss i NSF! Arbeidstidsutvalget har foreslått at arbeidsgiver ensidig kan bestemme turnusen, uten å forhandle med tillitsvalgte. Forslaget åpner for flere kveldsvakter, flere kortvakter, flere vaktskift med kortere hviletid og flere helgevakter. I tillegg kan arbeidsgiver kunne endre turnusen med bare 14 dagers varsel.

Dette er ikke veien å gå for å rekruttere og beholde den viktige kompetansen vi trenger så sårt! Problemet er allerede her, og det vil vokse. KS (Kommunenes arbeidsgiver -og interesseorganisasjon) oppgir nå at sykepleiere er den vanskeligste yrkesgruppen å rekruttere. Konsekvensen er alvorlig. Pasientene får ikke den behandlingen og pleien de har behov for.

I år er det stortingsvalg. Vi ber politikerne som går til valg være tydelige i hva de mener om arbeidstidsutvalgets innstilling. Våre 107.000 medlemmer og de eventuelle fremtidige sykepleiere fortjener å vite hvordan deres arbeidsliv vil se ut fremover.