Et krisesentertilbud for alle | Kristin Ørmen Johnsen

KRISESENTER: Det er viktig at vi har et tilbud som er til for alle som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Hønefoss er et godt eksempel, skriver Kristin Ørmen Johnsen.

KRISESENTER: Det er viktig at vi har et tilbud som er til for alle som er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Hønefoss er et godt eksempel, skriver Kristin Ørmen Johnsen. Foto:

For mange som opplever vold i nære relasjoner er krisesentrene et livsviktig tilbud, sier Kristin Ørmen Johnsen (H).

DEL

MeningerDet er avdekket at enkelte krisesentre avviser kvinner og menn med rusproblemer. Krisesenterloven gir kommunene plikt til å sørge for et gratis krisesentertilbud til voldsutsatte kvinner, menn og barn. Dette omfatter også de med rusproblemer.

Høyre er opptatt av at gruppen skal få et tilpasset tilbud i hele landet. Et eksempel på at kommunene arbeider med å få dette til er det interkommunale krise- og kompetansesentret på Ringerike.

Ringerike krise- og kompetansesenter er et flott interkommunalt samarbeid som fungerer godt. De har lenge vært opptatt av problemstillingen rus hos kvinner og menn. Og ikke minst psykiske utfordringer i kjølvannet av rusproblematikk.

Kristin Ørmen Johnsen

Høyres familiepolitiske talskvinne

Et livsviktig tilbud

Jeg besøkte dem for tre uker siden, og de kunne fortelle om at de nå har inngått et samarbeid med kommunen om styrking av kompetansen på rusfeltet og samarbeid på tvers av ulike instanser om de som oppholder seg på senteret. De jobber tverrfaglig, og har også egen avdeling for menn som er utsatt psykisk og fysisk vold.

Krisesentertilbudet er det eneste hjelpetiltaket med særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner. For mange som opplever vold i nære relasjoner er dette et livsviktig tilbud. Et tilbud som for en stund kan hjelpe de som er utsatt, fra et liv med frykt, trusler og vold.

Derfor er det viktig at vi har et tilbud som er til for alle som er utsatt for vold i nære relasjoner. Likevel er det slik at tilbudet til de med rusproblemer ikke er tilstrekkelig.

LES OGSÅ: Krisesenteret bytter navn: – Terskelen for «krise» settes ofte veldig høyt av en voldsutsatt 

Et godt eksempel

Det er kommunen som skal sørge for at det finnes et tilbud om krisesenter for alle som trenger det. Kommunen skal også sørge for at krisesenteret oppfyller kravene i krisesenterloven.

Høyre mener det er kommunenes rett til å gjøre prioriteringer. Når det gjelder krisesentertilbudet og dagens tilbud i de enkelte kommuner, er det slik at noen kommuner er små og noen har få brukere i aktiv rus. Det er i dag derfor en utfordring at enkelte kommuner mangler tilstrekkelig kompetanse til å gi disse gruppene et tilpasset tilbud.

Samarbeid på tvers av kommunegrenser og instanser er viktig for å få et godt krisesentertilbud til alle som trenger det. Ringerike krise- og kompetansesenter er et godt eksempel på dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags