Hvor skal mor bo når hun blir gammel? | Øyvind Lien

Eldreomsorgen i Ringerike er under lupen. Nå er det på tide å tenke nytt og annerledes, mener nyhetsredaktør i Ringerikes Blad, Øyvind Lien.

Eldreomsorgen i Ringerike er under lupen. Nå er det på tide å tenke nytt og annerledes, mener nyhetsredaktør i Ringerikes Blad, Øyvind Lien. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ringerikes Blad får kritikk av kommunen for å feilinformere om eldreomsorgen i Ringerike. Det mener nyhetsredaktør Øyvind Lien er en avsporing av debatten.

DEL

KommentarDebatten i etterkant av strategisamlingen til Ringerike formannskap, der kommunalsjefen la fram tall for hva man kan spare på å legge ned institusjoner på Sokna og Nes i Ådal, har vært preget av sterke følelser.

Kommunen kritiserer Ringerikes Blad for å feilinformere og tabloidisere når det av lesere oppfattes som et forslag. Dem om det.

Spørsmålet er hvorfor kommunen virker å ville legge lokk på diskusjonen om dette viktige temaet, i stedet for å invitere innbyggerne med på en bred debatt om hvordan framtidens utfordringer skal løses.

Fremtidens eldreomsorg

I bunn og grunn dreier dette seg om hvordan eldreomsorgen skal drives i årene framover, altså en stor og viktig debatt som mange er opptatt av.

Hvor skal bestemor og mor bo når de blir gamle. Hva slags hjelp skal de få?

Temaet er aktuelt for minst tre generasjoner, det berører oss alle.

Forklar sammenhenger

All den tid det på et kommunalt strategimøte fødes tanker om hvordan man kan spare penger, oppfatter brukere og andre at det diskuteres forslag og alternativer.

Så hvorfor ikke heller møte de kommuneansattes oppdragsgivere – altså innbyggerne – og ta debatten? Og ikke minst – forklare sammenhenger når slike saker kommer opp?

Øyvind Lien

Nyhetsredaktør i Ringerikes Blad

Må snu steiner

Administrasjon og politikerne er forpliktet til å snu alle steiner i arbeidet med å jobbe mest mulig effektivt. I en tid med økende antall eldre på landsbasis og i Ringerike, er dette spesielt viktig.

Og er det noe som er sikkert, er det at nevnte institusjoner, på lik linje med andre kommunale strukturer, må vurderes.

Og hvem vet, kanskje er det helt riktig å tenke annerledes i eldreomsorgen?

Debatt gir forståelse

For politikere og administrasjon ville det sikkert vært mest komfortabelt å diskutere alle detaljer uten at informasjon kommer ut til brukere.

I noen tilfeller kunne det sikkert vært hensiktsmessig også. Men debatt gir både forankring og forståelse. Og gjennom debatten kommer forhåpentligvis de beste vedtakene.

HER ER DEBATTEN:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags