Gå til sidens hovedinnhold

Røberg feilinformerer

Artikkelen er over 5 år gammel

KrFs kommunestyrerepresentant, Hege Irene Fossum, forklarer i dette innlegget hvordan hun ikke kan ha stemt imot forslaget om å bevilge vedlikeholdsmidler til Hole-kirken: hun var ikke tilstede på møtet.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sitt innlegg i Ringerikes Blad i går påstår Torbjørn Rødberg at jeg stemte imot forslaget om å bevilge midler til en fagkyndig rapport om vedlikeholdsbehovet i kirkebyggene i Hole i Formannskapets møte i mai i år. 

I likhet med Rødberg, hadde ikke jeg fast plass i Formannskapet da. Jeg var heller ikke der som vararepresentant. Protokollen forteller også at jeg ikke var der.

Hvordan kan da Røberg, som heller ikke var til stede påstå at jeg stemte i mot? Jeg var blant de politikerne som var med på å planlegge forslaget i forkant, men fordi jeg ikke kunne møte i Formannskapet, kunne jeg dessverre verken argumenter for forslaget eller stemme på det.

Enstemmig vedtatt

Røberg skriver også at jeg utelater informasjon i mitt innlegg i avisen 21. oktober. Hva er det jeg utelater?

Røberg viser til saksbehandling i Kommunestyret i 2014. I innlegget skriver jeg jo om forslaget mitt fra 2014 der administrasjon bes i samarbeid med Kirkelig Fellesråd å legge fram en vedlikeholdsplan med forslag til finansiering.

Jeg skriver også at forslaget ble enstemmig vedtatt. I og med at jeg skriver om Røbergs engasjement på det møtet, sier det seg selv at han både var der og stemte for.

At forfallet fortsatte i 2015 er også belyst i mitt innlegg, i og med at jeg konstanterer at finansiering av vedlikehold fortsatt ikke er på plass.

I likhet med Rødberg, hadde ikke jeg fast plass i Formannskapet da. Jeg var heller ikke der som vararepresentant. Protokollen forteller også at jeg ikke var der.

Vil bidra til løsning

Jeg er enig med Røberg i at kommunen skal ha en økonomisk forsvarlig politikk, men det kan ikke hindre kommunen i å oppfylle lovens bestemmelser om hvor mange gravplasser man skal ha pr innbygger i kommunen.

Det er kommunens ansvar å finansiere en kirkegårdsutvidelse, og i Hole er det for få plasser. Kommunen har også ansvar for å finansiere nødvendig vedlikehold av kirkebygg. Dette vil KrF bidra til å finne en løsning på.   

LES OGSÅ:

LES FLERE INNLEGG:

Kommentarer til denne saken