Det har vært mye diskusjon om barnetrygden de siste månedene. Noen partier vil behovsprøve barnetrygden, mens noen ville fjerne den og heller ha andre støtteordninger. Flere mener det er urimelig at barnetrygden ikke har økt på 20 år. Det var til stor glede at jeg registrerte at Fremskrittspartiet på sitt landsmøte vedtok å øke barnetrygden og skattlegge den.

Må økes kraftig

Kristelig Folkeparti vedtok det samme på landsmøtet i 2017 i vårt politiske program for denne stortingsperioden. Barnetrygden har stått stille siden 1996 på 970 kroner pr. måned. Det er på tide med en kraftig økning.

Til tross for at alle andre bidrag og gebyrer har økt dramatisk på 20 år, har ingen regjering økt barnetrygden. Etter 20 år burde den vært på 1400 kr. KrF la inn 600 millioner i økt barnetrygd. KrF programfestet samtidig at barnetrygden burde skattlegges.

Det innebærer at de som har lav inntekt får beholde hele barnetrygden uten å måtte betale skatt, mens de rike må betale skatt også av barnetrygden.

Rettferdig fordeling

Om en skattlegger barnetrygden gjøres det samtidig med alle de andre opplysningene i skattemeldingen. De som tjener mye og har barn må med en slik ordning antakelig betale hele barnetrygden i skatt, mens de fattigste får hele økningen til barnas beste. Skatteinngangen fra de rike som får barnetrygden vil langt på vei dekke den økte utgiften til barnetrygden. Det vil bli en rettferdig fordeling av bidraget fra Staten.

Hege Irene Fossum

Kommunestyrerepresentant for Hole KrF og fylkesleder i Buskerud KrF

Hjelp mot barnefattigdom

Barnetrygden må være universell, ikke behovsprøvd. Barnetrygd etter behov ville gjord den til sosialhjelp og øke byråkratiet.

En kraftig økning av barnetrygden vil være til hjelp mot barnefattigdom, som alle er opptatt med å bekjempe. Flere har pekt på at det vil hjelpe mange i hverdagen.

Forventer økning i 2019

Også andre partier og personer har tatt til orde for en kraftig oppjustering. Det burde være politisk mulig å få til det nå. KrF hilser derfor vedtaket på landsmøtet til Frp velkommen og håper at finansministeren fra Frp får gjennomslag for oppjustering av barnetrygden for statsbudsjettet for 2019.