Fredagens og lørdagens utgave av Ringerikes Blad gir meg påskudd til noen linjer om forholdet bilister – syklister og om hundemøkk. Avisen spanderer til og med forsidene disse to dagene på begge temaer fulgt opp av leder om at hundeeierne må skjerpe seg. Lørdag står også et innlegg om en nestenkollisjon på grunn av manglende oppmerksomhet. Tillat meg samtidig å nevne at temaene uheldige trafikksituasjoner og eiere som ikke tar opp hundemøkk er gjengangere i avisens spalter – tydeligvis til ingen nytte – bare sutring.

Hans Thomas Høyer

Trist å lese om damens opplevelse og skade på grunn av ukvemsord fra en bilist – som kunne endt så mye verre. Forstår damens reaksjon, men dog sympatisk at han tok kontakt.

Vi har bodd mange år i Haugesund før vi flyttet til Hønefoss. Der stoppet bilister om de så en fotgjenger eller syklist 5–10 meter før de kom fram til fotgjengerovergangen. Haugesundere vi har hatt på besøk, var forferdet over bilistenes adferd i Hønefoss som kastet seg foran oss selv om vi var kommet to striper ut i feltet–og hadde små barn med. Vi var enige om stopp 5–10 meter før fotgjengerfeltet i Haugesund var vel drøyt, men våre gjester var altså ikke imponert over bilistenes hensynsløse kjøring i Hønefoss.

Én av ti stopper

Leser i lørdagens avis at sykkeltrener Lars Holm er fornøyd med de fleste bilister. Mulig det, min erfaring er dessverre motsatt. Kommer jeg på sykkel i god fart ned en bakke med forkjørsrett i et kryss er det i beste fall én av ti som stopper slik at jeg slipper å bråbremse. Jeg registrer at bilkjøreren nærmest later som om han/hun ikke ser meg. Ringerikes Blad kommer med gode råd til syklistene – hvorfor ikke også noen råd overfor bilistene? I fullt alvor har jeg til mine nærmeste sagt at jeg kommer til å ende mine dager i et fotgjengerfelt Hønefoss!

Det burde være unødvendig å minne folk om at møkka skal tas med, men kanskje et vennlig skilt/henstilling de steder fór selges hvor dette påminnes?

Bot

Jeg er ikke uenig i innføring av bot om ikke møkk tas med, men hvordan håndheve en slik bestemmelse? Politiet sitter skjermet i sine biler og er aldri å se på gater og torg for å «arrestere» hundeeiere. Ute av sine biler er de vel bare når de tar bilister som ikke blinker, fartssyndere og fyllekjørere – for all del veldig bra!

Holdninger

Moralisering er neppe veien å gå, men endring av holdninger – og her har vi alle et ansvar – så vanskelig burde ikke det være. Vi vil vel alle et hyggeligere samspill i samfunnet det være seg i trafikken eller ved å ta med egen hundemøkk, eller hva?

En gang viser jeg deg hensyn og en smule høflighet; neste gang får du lyst til å vise en annen medtrafikant tilsvarende folkeskikk – forhåpentligvis. Endrer hver og en av oss litt på holdningene, blir summen sammenlagt stor.