En overmodig og frisk TV-idé har blitt virkelighet på Hønefoss.

Skal det bli med det?

Som «brukere» av Ringerike utvikling de siste to årene, er det nå på sin plass å formidle våre erfaringer og refleksjoner fra dette samarbeidet, og si noe om hva verdien av dette har hvert, og kanskje også litt om de mulige konsekvensene av en nedskalering av Ringerike utviklings virksomhet.

LES OGSÅ:Politikerne vil ta to millioner fra Ringerike utvikling

Lokalpatrioter

Vi er akkurat i havn med å produsere en av de største TV-seriene på NRK i 2017, en satsing som det ville vært helt naturlig å produsere i Oslo, der alle andre TV-serier med et så stort studioelement blir produsert. Men, som de lokalpatrioter vi er, ønsket vi å se om det faktisk kunne være mulig å gjøre dette i Hønefoss.

Nils Henrik Wærstad og Ronny Kristoffersen

Handlingens Menn

For å teste ideen og lande kontrakten med NRK, valget vi å gjøre en fullskala TV-pilot, altså et slags testprogram, i den gamle Kraftstasjonen i Hønefoss i 2015. Dette hadde vært helt umulig å gjennomføre uten at Ringerike utvikling bidro både med å sikre lokal finansiering, frivillige, og på alle mulige måter legge til rette for en så stor produksjon for begrensede midler.

NRK gikk all-in

Resultatet ble som kjent så bra at NRK gikk all-in for prosjektet, og vi kunne sette i gang en fullskala TV-produksjon på Hønefoss, med de beste kreftene i landet på plass. Igjen, gjennom hele prosessen, har Ringerike utvikling vært helt essensielle i å få dette realisert.

Ringerike utvikling har bidratt ute på innspillingene i nærområdet med tilrettelegging, rekruttering av folk, anskaffelse av all verdens rariteter av rekvisita og fysisk arbeid selv.

LES OGSÅ: Gatejuristen: En handlekraftig region

All markedsføringen er gjennomført av Ringerike utvikling, både av de åtte innspillingene i Kraftstasjonen med rekruttering av publikum og ikke minst gjennom potetklubben «Poteter uten Grenser», som er et av RUs verktøy for å mobilisere det vi kan anslå til mer enn 500 dagsverk frivillig innsats. Og ikke minst: Ringerike utvikling har brettet opp ermene, og vært med oss på alle lokale innspillinger – helt fra piloten til i dag. Å tro at en kommune, om enn så positiv, vil kunne engasjere og involvere en hel region i et slikt omfang, tror vi er helt urealistisk. Til det trenger man en mindre, dynamisk og handlekraftig enhet, som kan agere raskt og selvstendig, og som kan knytte sammen frivillige, ressurspersoner, aktuelt næringsliv, jobbe med pressen og med politisk ledelse i regionen, samt med våre samarbeidspartnere innen vår bransje i hovedsakelig Oslo. Dette er ikke noe et kommunalt organ noensinne vil kunne være i nærheten av å verken kunne eller ville løse.

LES OGSÅ:Aina Oset: Ringerike utvikling er handlingens menn og kvinner

Ringerike utvikling

Oppsummert vil vi påstå at vår lørdagsserie for NRK, «Handlingens Menn», IKKE ville blitt lagt til Hønefoss, men til et studio i Oslo, hadde ikke Ringerike utvikling bidratt med engasjement, profesjonalitet, lokalkunnskap og delt vår visjon om at på Hønefoss er alt mulig.

Den lokale omsetningen dette har dratt med seg, er på flere millioner kroner, et voldsomt lokalt engasjement med nesten 4000 publikummere i Kraftverkshallen, og håper vi; en stolthet og tro på distriktet vårt som vi aner kan sette spor i flere år framover, ikke minst om NRK velger å gi Handlingens Menn flere sesonger i årene som kommer.

Hvor vidt de neste sesongene av Handlingens menn spilles inn i Hønefoss som nå, eller i Oslo som alt annet NRK gjør av studioproduksjoner avhenger av en ting: Regionens evne og vilje til å levere det som skal til i samarbeid med oss, og denne evnen er etter vår oppfatning i stor grad drevet av Ringerike utvikling.

Som betraktere har vi begge sett hvordan Ringeriksregionen har kommet seg «opp av det store intet», og nå «spiser kirsebær med de store». Vi er stolte av Hønefoss og Ringeriksregionen, og da gleder det oss stort at vi kan slå oss på brystet å si at denne reisen har vi vært med på. Skal det skje noe må du gjøre noe, og dette er nettopp vår regions store styrke. Kommunene har nå verktøyet Ringerike utvikling, som vi opplever som utpreget handlingsorienterte, effektive og positive.

LES OGSÅ:Innovasjonsløftet skal ikke rammes av kutt

Veien blir til hvis du går

Vårt mantra er: «Veien blir til HVIS du går». Om Ringerike utvikling vingeklippes, er vi redd den veien vil bli tyngre å gå for alle oss som ønsker det beste for byen og regionen vår, og at dette vinduet vi har skapt ut til i de fleste landets stuer på lørdagskvelder i NRK, lukkes for godt etter sin første sesong.