Vi i Stiftelsen Glatved brygge (SGB) reagerer på deler av en artikkel i Ringerikes Blad som omtaler Den Norske Turistforening, Ringerike (DNTR). Den kan etter vår mening tolkes som om det er DNT Ringerike som står bak den nye gang- og sykkelveien fra Tippen til Petersøya.

Det er SGB som i 2017 har prosjektert og gjennomført arbeidet, med finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er viktig for oss og våre samarbeidspartnere og sponsorer at dette blir riktig.

Det er også mange enkeltpersoner, bedrifter, kommunen, banker og sparebankstiftelser som har bidratt med millionbeløp til SGB fra 2005 til i dag. Det har også blitt lagt ned hundretalls eller kanskje tusentalls dugnadstimer for våre prosjekter. SGB jobber i disse dager med planer og finansiering av den delen som står igjen av gang- og sykkelvei mellom Petersøya til Schjongslunden.

Vi i SGB har samarbeidet med DNT Ringerike i mange år, og det er ønskelig også fremover.