Magne Nilsen: Trafikksikkerheten kan løses med enkle grep

Artikkelen er over 4 år gammel

Man trenger ikke å gå så drastisk til verks som å innføre gågate for å løse utfordringene med trafikksikkerheten, mener Magne Nilsen i dette leserinnlegget.

DEL

Leserbrev

Det er med stor forundring jeg leste intervjuet med Stine Marie Byfuglien i Statens vegvesen i Ringerikes Blad.

Hun sier der at hun bor selv i Hønefoss, og at hun ofte har opplevd det som ubehagelig å krysse Norderhovsgaten ved Kuben.

Er ikke Statens vegvesen klar over at det er noe som heter gangfelt?

Hvorfor er det ikke oppmerket gangfelt på de lange fartshumpene for flere år siden? Oppmerkede gangfelt med skilting, er noe alle skjønner, og forhåpentligvis respekterer!

I tillegg er det også forunderlig at ikke gårdeierne er kontaktet i forkant, slik at de kunne ha uttalt seg.

LES MER:

Stemmer det som den svenske politikeren sa da han omtalte Norge som den siste sovjetstat? Behandlingen kan i hvert fall ikke beskrives som særlig demokratisk. 

LES OGSÅ: Kommunen vil vente med å teste mer gågate

At det er noen problem mellom fotgjengere og annen trafikk i Norderhovsgaten, ser alle, men problemene kunne vært løst med noen enkle grep.

LES OGSÅ: Folket vil ha fotgjengerfelt

Størst mulig inngrep?

Det virker imidlertid som når trafikkproblemene skal løses i Hønefoss, skal det gjøres med størst mulig inngrep. Den nye rundkjøringen ved Haugli må vel være en av Norges største rundkjøringer.

Man blir jo nesten andpusten, svett og sliten i armene når en skal til byen.

Forunderlig at det i Sandvika sentrum, der trafikken er mange ganger større enn i Hønefoss, kan lages rundkjøringer på ca. 1 meter.

Jeg hadde et innlegg i «Direkte linje» før jul der jeg stilte spørsmål om hvorfor det ikke kunne lages gangfelt som forlengelse av fortauene i Kong Rings gate, noe som også Narve Narum påpeker i onsdags RB.

I tillegg foreslår Narum å sette opp rekkverk slik at fotgjengere blir ledet inn på gangfeltene, og det synes jeg er et veldig bra forslag.

I tillegg til fotgjengerproblematikken, er den ulovlige parkeringen på nordsiden av hovedinngangen til Kuben et problem for trafikkavviklingen i Norderhovsgaten, og i tillegg hindrer den tilgangen til parkeringsplassene på andre siden av gaten.

Det er skiltet med «Parkering forbudt», men det er lovlig med korte stopp for last/lossing.

Dette blir imidlertid misbrukt hver dag da lastebiler, taxier, og privatbiler står parkerer der i lange tider. Meg bekjent er det i hvert fall to plasser i Kuben som er laget for levering av varer, og da skulle det være helt unødvendig å stå ved hovedinngangen. Er det for at det er mer bekvemt for sjåførene?

Tirsdag så jeg to taxier fra Norgestaxi som sto parkert der mens de var inne på Burger King og kjøpte seg mat. Er det «foring» eller lasting?

Forslag

Det står i Ringerikes Blad at tiltakene er et prøveprosjekt, og da går jeg ut fra at erfaringene skal evalueres (men jeg håper at det blir gjort FØR de blir iverksatt), og da har jeg listet opp forslag på hvordan problemene kan løses uten at noen blir skadelidende, og i tillegg beholder vi «handikapparkeringene» i Kong Rings gate:

1: Lag gangfelt over til Kuben fra Kong Rings gate fra begge fortau.

2: Sett opp rekkverk foran hovedinngangen av Kuben slik at fotgjengere blir «ledet» inn på fotgjengerfeltene (Narve Narums forslag).

3: Skilt hele Norderhovsgata på nordsiden av hovedinngangen av Kuben med «Stopp forbudt» skilt.

4: Busstoppen på sørsiden av hovedinngangen er ikke i bruk, og da kan den «nødvendige» varelevering som i dag forgår på nordsiden av hovedinngangen, bli flyttet til sørsiden av hovedinngangen der lastebilene vil være til mindre hinder for andre.

Jeg regner med at langs «fengselsgjerdet» i Norderhovsgaten er det i dag skiltet med «Stopp forbudt».

At det er noen problem mellom fotgjengere og annen trafikk i Norderhovsgaten, ser alle, men problemene kunne vært løst med noen enkle grep.

Magne Nilsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags