Fremover sammen på rette premisser | Foreldre ved Hønefoss skole

Av

Hvorfor ønsker vi å bevare Hønefoss skole for våre barn? Mye er sagt i denne saken og vi opplever at debatten i det siste har tatt av sporet.

DEL

LeserbrevFor oss handler det om at vi som bor midt i en by ønsker en reell nærskole som barna våre kan gå til. Vi ønsker også at de skal kunne gå til venner og bruke nærområdet sitt i tråd med det som er forsvarlig for deres alder. Vi tenker dette er i takt med både klimamål og helsemål som kommunen selv sier den skal bevege seg mot.

Vi synes det er rart at ingen i administrasjonen, eller de av politikerne som vil legge ned skolen, ønsker å drøfte dette temaet med oss. For oss er dette et kjernepunkt. Hvorfor kan vi ikke snakke sammen om dette?

LES OGSÅ: Ta en selvstendig beslutning i skolesaken! | Arild Myrmel

Skuffende

Hvis vi ikke får en reell nærskole, da ønsker vi i det minste sikker skolevei og/eller gode transportløsninger. Derfor blir vi svært skuffet når dette ikke har vært tatt med i planen. Og når vi har påpekt at dette ikke har vært med i planen, så har vi blitt møtt med taushet eller det vi vil kalle nærmest å bli latterliggjort. En klage angående dette temaet ble også glemt i en skuff i mange måneder uten å bli lagt fram til politikerne.

Både planleggingen av trafikksikring/transport og måten dette er kommunisert på til oss som foreldre, framstår for oss som særdeles langt unna det vi forventer fra en ansvarlig kommune. At ingen i administrasjonen, og ingen av de politikerne som ønsker å legge ned skolen, er villig til å i det minste beklage dette er for oss uforståelig.

Strid om kostnader

Så er det slik at utgangspunktet for nedleggelsesvedtaket i 2014, var at rådmannen og to kommunalsjefer gikk seg en tur bort på Hønefoss skole. Der kom de fram til at det å pusse opp skolen, ville bli omtrent dobbelt så dyrt som det denne jobben tidligere var estimert til. Dette kostnadsanslaget har i over fire år blitt brukt til å kvele enhver diskusjon om det økonomiske aspektet ved å legge ned skolen eller opprettholde den. Nå vet vi at det ikke forelå noe grunnlag for de tallene vi hele veien har stilt spørsmål ved. Hvorfor er det ingen i administrasjonen eller av politikerne som ønsker å legge ned skolen som ønsker å diskutere om dette er en ansvarlig måte å håndtere millioninvesteringer på?

I etterkant har Rambøl utarbeidet en oversikt med kostnadsoverslag som vi mener i stor grad er tilpasset nedleggingsvedtaket, ved at kostnadene for rehabilitering og å få skolen godkjent ser ut til å bli svært dyrt. At det å bestemme seg først og utrede etterpå er en dårlig idé er velkjent. Selv den med de beste intensjoner kan komme i fare for å søke og få bekreftet sine egne hypoteser og ha fokus på det man selv ønsker.

Vi vil gå så langt som å si at Ringerike kommune har gått lenger enn dette, da det har blitt påpekt feil i rapporten og man likevel unngår å se nærmere på alternativer. Dette framstår som et aktivt forsøk på å holde informasjon som ikke passer kommunen borte fra offentligheten.

– Lite respektfullt

Så reagerer vi på kommunikasjonsformen vi har blitt møtt med. Taushet eller/og et språk som insinuerer at vi er følelsesstyrt, kun noen få mennesker (selv etter underskriftskampanje med over 1100 mennesker som støtter oss og et fakkeltog med 500 mennesker), eller at det er vi som ikke opptrer rettmessig i diskusjonen. Vi har alltid ment at det er lov å ha et annet synspunkt enn oss. Det at andre foreldre kan ha andre ønsker enn oss er helt uproblematisk. Det vi reagerer på, er at administrasjonen og flere av politikerne som vil legge ned skolen, i flere sammenhenger har møtt oss på en lite respektfull måte.

De som mener noe annet enn oss må tørre å se på argumentene våre, se på det vi sitter på av informasjon og møte oss ut ifra sak. Vi mener at vi har dette til gode, og at det hadde vært lurt å gjøre dette før kommunen haster videre på grunnlag av beslutninger som mange mener er bygget på en særdeles dårlig grunn. For ordens skyld, folkemøtet kunne vært en arena for dialog og avklaringer. Det ble det imidlertid ikke. Arrangementet kom altfor sent i prosessen og ingen av de spørsmål eller mangler ved saken/prosessen som er påpekt ble besvart.

Snu forskning på hodet

Argumenter vi møter nå, er at vi skal se framover. At vi skal framsnakke løsninger vi verken finner belegg for at er de beste i skoleforskning eller med tanke på utviklingen av denne byen eller vår hverdagslogistikk. At rådmannen i folkemøtet åpent legger ansvaret for å lage gode relasjoner på foreldre, i stede for å ta innover seg sitt eget ansvar for å lage gode prosesser og gode tilbud, er utenfor det vi har språk til å kommentere. Det er ikke bra og vi blir svært bekymret for at en slik holdning skal prege utviklingen av Ringerike.

Ved å skyve ansvar over på brukere på denne måten, kan man kan tillate seg det meste fra administrasjonens side, for så å la det bli opp til brukeren å sørge for å danne gode relasjoner og framsnakke tilbudet! Det er å snu forskning på hodet! Vi blir bekymret for hva dette kan få av betydning i forhold til tjenestetilbudet, hvor det å lage god kommunikasjon mellom ledere og ansatte, mellom kolleger, mellom lærere og barn, og mellom lærere og foreldre er av hovedbetydning for kvaliteten i tjenestetilbudet. Dette ser vi i hovedsak som et ledelsesansvar å tilrettelegge for.

LES OGSÅ: Kommunen burde gått foran med et godt eksempel | Håkon Aasen

Alle fakta på bordet

Vi ønsker også å se framover, men da på rette premisser. Forsvarlige utredninger og riktig tallgrunnlag er en forutsetning og vi ønsker å være sikre på at prosesser som denne ikke skjer igjen. Da mener vi at administrasjonen og politikerne må tørre å få alle fakta opp i lyset og vi må se på både historien og veien videre for framtiden sammen. Kun slik kan vi komme videre og lage en god kommune sammen.

Vi ser på læring som viktig og ønsker å bo i en kommune som viser at de setter barn og kunnskap i sentrum. Med tre sentrumsskoler som sørger sine nærområder mener vi at det vil være bedre vilkår for å danne gode nærområder, gode relasjoner mellom foreldre, barn og lærere.

LES OGSÅ: For stor takhøyde i skoledebatten | Arnfinn J. Holten

- En skam å la skolen forfalle

Vi mener at det å la Hønefoss skole stå å forfalle som bygg og som plass vil være en skam for byen. Vi mener Hønefoss skole kan holdes i gang med enkle grep mens man planlegger en større oppussing. Siden det er stor usikkerhet rundt de økonomiske konsekvensene av å legge ned skolen, så mener vi at man bør utrede dette alternativer før man går videre. Det vil tjene hele Ringerikssamfunnet og alle elever, tror vi.

Alle tjener på at man opererer men gode prosesser og riktige tall i en kommune. En stor bekymring er at man nå legitimerer den måten som kommunen har handlet på i denne saken og drar dette med seg som en legitim arbeidsmåte i andre prosesser. Det er ingen tjent med.

Vi ønsker en kommune som tåler transparens og som følger regelverk i forhold til saksbehandling. Vi ønsker kontinuerlig drift ved Hønefoss skole og vi har mange med oss. Vi ønsker å se framover sammen med dere, men da må vi ha en diskusjon som inngir respekt også for våre synspunkter.

Artikkeltags