Debatt om høyhus under lederen Bygges det luftslott eller Soria Moria?:

– Dette er en morsom ide, men jeg føler leilighetene som bygges nå, kun blir oppført grunnet lav rente og økning i boligpris. Lite snakkes det om verdiene i byen. Jeg ser at de fire årlige kulturinnslagene fra teamet bak revyen og restaurantopplevelsen med Ørjan Johannessen er gode foretak sett fra publikums perspektiv, men lite gjøres for hverdagen. Ørjan har kun vært her en eneste gang og lagd mat.

Finnes det noen positive subkulturer her, hvis du tar bort de tradisjonelle eventene, eller sitter vi og venter stille som mus på fire fine kvelder for en bit underholdning hvert år?

Hvorfor vente til 2024 for en bane som tar deg til Oslo, når du i dag kan flytte til Tigerstaden, og få en bedre utdanning og omsider en bedre lønn? For når lille Hønefoss vokser, så vokser også de store byene, både når det kommer til boligpris og i antall tilbud en storby tilbyr.

Jeg forstår jo enkelte som flytter tilbake for å ta over hus de har arvet fra besteforeldrene sine, i 30-årene, med unger på slep, men det å kun bo her, med så lite å gjøre og med så få ideer tilgjengelig i gatebildet, det får meg til å undre hvorfor jeg flytta tilbake. Jeg har slutta å stirre ned på torvet fra leiligheten, fordi mentaliteten i en by endrer seg ikke i takt med inflasjonen.

Daniel McDonnell

– Bra du flytta tilbake Daniel. Du er, som jeg forstår deg, inne på noe vesentlig. I debattene om byutvikling er man raskt inne i stuktur og arkitektur. Man hopper, slik sett, over det vesentligste.

Da kan man lett falle i den gruben at man utvikler en overfladisk «skryteby» fremfor målet som bør være og utvikle en urban by med opplevelser og aktiviteter hvor det gode liv leves. Kanskje er det slik, og man bør i alle fall ikke se bort i fra det, at Hønefoss by kan befinne seg i skjæringspunktet mellom det litt smålåtne og det beskjedne og det stormannsgale.

Jeg mener i alle fall at en vellykket byutvikling er der det bygges for byens egne innbyggere, der det blir liv, utbygging og fornøydhet. Så bra bør dette gjøres at de som kommer utenifra syntes det er en særpreget og spennende by både og besøke, flytte til og være/leve i.

Kjell Børre Hansen

– Prosjekter som dette, som ligger så nær hovedgata i byen, er ekstra viktige. Jo flere som kan bo så sentralt, dessto mer liv til sentrum av byen. Det er noe av det viktigste. Så kommer selvsagt debatten om det visuelle. Jeg synes planleggerne har truffet veldig bra, det er flott at de har gått såpass i høyden, det kan puste liv i en viktig debatt for byutviklingen. Det har vært snakket om byport lenge, dette ga meg den assosiasjonen. Politikerne er vage i sine kommentarer, det synes jeg er skuffende. Hvor er de som vil fronte byens utvikling?

Ivar Gunnar Lia

– Jeg er glad for at politikerne er «vage i sine kommentarer» nå. Ekstrem utbygging trenger å bli grundig vurdert før en beslutning blir tatt. Det viser seg ofte at raske, enkle løsninger blir dårlige løsninger.

Målløse grundige vurderinger er dødfødt. Målrettede, grundige og strategiske vurderinger, blir ofte best.

Anne Berit Haugen Rijken

– Etter min mening har Hønefoss mange nok som vil bevare, men for få som vil ha helt nødvendige endringer, og som i tillegg er villige til å gjøre noe med det. Uten vilje til endring, så blir det heller ingen endring.

Når man er mer opptatt av å fremheve behovet for grundige vurderinger enn å applausere de som tør å tenke nytt, ja da skjønner man lunta. Grundige vurderinger blir gjort uansett. Det er en selvfølge.

Du, som flere politikere, tør ikke engang å kommentere hvordan prosjektet tar seg ut. Da blir det ingen levende og nødvendig debatt om endringene som nå komme. Men du ønsker kanske ikke endringer? Det er jo også lov.

Ivar Gunnar Lia

LES OGSÅ: