31. mars 2012 ble Follum Fabrikker nedlagt, og 356 ansatte ble oppsagt. Norske Skogs eierskap siden 1989 var over. Trist dag også for skogeiere, som i årtier hadde investert i bedriften.

Begrunnelsen fra styreleder Eivind Reiten og konsernsjef Sven Ombudstvedt var overproduksjon av papir, og de to øvrige fabrikkene i Norge i Skogn og Halden ble ansett riktigere å satse på.

Viken Skog kjøpte fabrikken, for 60 mill. kroner. Uaktuelt å tillate videreføring av papirproduksjon på Follum. Maskinparken ble fjernet, og kjøpet ble markedsført som en satsning for å utvikle neste generasjons treforedlingsindustri, basert på norsk skog som råvare.

Norske Skog i dag

En påminnelse om nedleggelsen var et oppslag i Finansavisen 21. mars 2017. «Bonusfest for Norske Skog-topper.» Fjorårets refinansiering av konsernet / betalingsutsettelser sikret flere Norske Skog-sjefer rekordhøy bonus.

Total kompensasjon 10,4 mill. kroner til Ombudstvedt i 2016, hvorav bonus 5,3 mill. kroner. Tallene for 2015 var hhv. 7,3 mill. kroner og 2,4 mill. kroner.

 

Det pussige er at rekordbonuser til Ombudstvedt tilståes samtidig som Norske Skog fortsatt er nedsyltet i gjeld. Mer enn 6 milliarder kroner i gjeld, mens bruttoinntjeningen i konsernet er mellom 1 og 1,1 milliarder kroner. I årsrapporten for 2016 erkjennes at lav egenkapitalandel betyr stor usikkerhet ved kommende obligasjonsforfall. Heller ikke betryggende at kritisk revisjon ble byttet ut i 2016.

Et munnhell sier: Utfordrende å skulle hoppe etter Bjørn Wirkola. Norske Skogs og konsern-sjef Jan Reinås’ elleville satsning på kjøp av papirfabrikker over hele verden ble en møllestein; trolig en umulighet å rydde opp i. Kjøpseksempel: Papirfabrikk på New Zealand i år 2000 til 21. milliarder kroner! Totale kjøp 50 milliarder kroner. Bonuskronene til Sven Ombudstvedt for å holde konsernet oppegående, er nok likevel vel fortjent.

En del av fremtiden

Follumområdet lever fortsatt. Med tro på utvikling og nye aktiviteter. Slik det skjer på Helgelandsmoen - flere arbeidsplasser der i dag enn i militære HVK-tiden!

Treklyngen og samarbeid retning Finland kan være en spennende satsning!