15. november var det den palestinske uavhengighetsdagen. Det vil si at det var 30 år siden den palestinske uavhengighetserklæringen ble underskrevet av den palestinske lederen Yasser Arafat. Her ble palestinernes entydige ønske om en uavhengig stat ble fastslått.

Det er imidlertid liten grunn til å feire for palestinerne. Tvert imot lever det palestinske folket fortsatt under en brutal israelsk okkupasjon, som innebærer tydelige brudd på både folkeretten og menneskerettighetene. Dette betyr at palestinerne ikke har handlingsrommet som skal til for å styre over egen fremtid, og at de ikke kan delta forent og reelt i en forhandlingsprosess med Israel.

LES OGSÅ: Støtt Operasjon Dagsverk 2018! 

Norge må derfor vise solidaritet med det palestinske folket og endelig anerkjenne Palestina som en egen stat! Slik kan vi hjelpe palestinerne med å oppnå uavhengighet og selvstyre for seg selv.

Norge vil ikke stå alene dersom vi går inn for å anerkjenne Palestina som stat. Blant FNs 193 medlemsland anerkjenner hele 136 av dem Palestina, og en av de er vårt naboland Sverige.

LES OGSÅ: Vil du vinne, eller vil du ha fred? | Jan Martin Bang. 

Norge kan ikke være blant de resterende 57 landene som gjør at Palestina fortsatt kun har observatørstatus i FN. Dette fungerer kun som en bremsekloss for en etterlengtet fredsprosess der Israel og Palestina ses på som likeverdige parter. I dag kan Israel gjennom okkupasjonen og sitt enorme maktovertak sette premissene for eventuelle fredsforhandlinger og splitte det palestinske folket.

I dag er vi vitne til en situasjon som er fastlåst. Israel fortsetter å bygge store, ulovlige bosetninger på Vestbredden. De fortsetter å fengsle palestinske barn, og den amerikanske støtten til palestinske flyktninger er kuttet. Barn og ungdom vokser opp i ett konfliktpreget miljø. Vi er nødt til å gi palestinerne muligheten til å styre sin egen fremtid, og vise at fredelige løsninger fortsatt er mulig.

Dette går ikke om vi ikke anerkjenner Palestina som stat, og i anledning denne dagen er konklusjonen åpenbar: Vi er på overtid!