Tor Bøhn (Frp): Hva koster innvandringen oss?

– Så vidt vites har ikke kommunen ledig boligmasse av betydning, sier Tor Bøhn (Frp). (Illustrasjonsfoto: ANB)

– Så vidt vites har ikke kommunen ledig boligmasse av betydning, sier Tor Bøhn (Frp). (Illustrasjonsfoto: ANB)

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er både oppsiktsvekkende og uakseptabelt at kommuneledelsen ikke er interessert i hva innvandrerne koster oss, skriver Frp-leder Tor Bøhn i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevI Ringerikes Blad for onsdag 21. oktober kommer det frem at i forbindelse med fremleggelsen av kommunens budsjett for neste år ble det fra Fremskrittspartiets side stilt spørsmål om kostnadene ved den innvandringen til kommunen vår som rådmannen nå ser for seg.

Det er ingen hemmelighet at vi i Frp i lang tid har ønsket oss en form for innvandrerregnskap der man kan få en oversikt over egne kommunale kostnader og over hva man eventuelt kan forvente å få dekket av staten.

Rådmannen vegrer seg

Men som vanlig vegrer rådmannen og det politiske flertall seg mot dette. Rådmannen snakker om en rapport som antyder en underdekning på 100.000 kroner per migrant over en femårsperiode og mener at vi ikke vil bli noe klokere om vi lager et eget regnskap.

Dette er et standpunkt som må betegnes som intet mindre enn svært urovekkende. Alt annet blir meget nøye ettergått i kostnadssømmene, enten det er barnehager, skoler, sykehjemsplasser eller hjemmehjelpstjenester det dreier seg om. Men en meget betydelig og en etter all sannsynlighet svært tyngende og permanent utgiftspost som mottak av migranter vil bli er altså uten særlig interesse.

At kommunen ikke har noen oversikt over og heller ikke virker særlig interessert i hva innvandrerne koster oss er intet mindre enn oppsiktsvekkende og totalt uakseptabelt. Vår påstand er at det er praktisk talt umulig å legge opp til en god integreringspolitikk dersom man ikke har oversikt over hvilke kostnader som påløper og dermed er ute av stand til å tenke langsiktig og å se konsekvensene av den politikk man fører. Dette er absolutt ikke i samsvar med godt politisk lederskap og håndverk. Tvert i mot, det må være et stjerneeksempel på det stikk motsatte.

Fasit: Mellom fem og ni millioner

Men vi kan hjelpe rådmannen og flertallskameratene i vår kommune et stykke på vei.

For eksempel så har Finansavisen beregnet at ikke-vestlige innvandrere i snitt koster samfunnet mellom fem og ni millioner kroner hver i løpet av et livsløp avhengig av hvor de kommer fra.

Her topper somaliere.

Syrere anslås å koste i snitt ca fem millioner hver. Dette er tall som også i all hovedsak støttes av SSB som er krystallklare på at den innvandringen vi nå har er svært ulønnsom, kostnadskrevende og aldeles ikke bærekraftig.

Fortsetter det i samme sporet som vi ser nå må velferdssystemet i landet legges helt om. En gruppe på 150 syrere som det nå snakkes om i første omgang til vår kommune blir ved vanlig familiegjenforeningsrate på 1,4 per syrisk migrant til 360 stykker, noe som utgjør en totalkostnad på ca 1,8 milliarder kroner.

Her er ikke deres avkom igjen regnet med, dermed vil selvfølgelig den endelige totalkostnad bli langt høyere da faktisk et solid flertall i dette landet forbruker og koster mer enn de produserer.

Staten bidrar

Statens bidrag i denne sammenheng utgjør 700.000 kroner over en fem års periode per voksne migrant. Hvis vi antar at blant de 360 er 100 barn og 260 voksne blir altså tilskuddet fra staten 0,7 million x 260=182 millioner totalt over 5 år som man kan trekke fra totalsummen på 1,8 milliarder.

Så er det svært viktig å merke seg at statens bidrag altså opphører etter disse 5 årene, etter dette blir alt ansvar og alle utgifter et kommunalt anliggende. Blir migrantene værende i kommunen blir følgelig en alt overveiende del av de nevnte utgifter et kommunalt anliggende.

En god pekepinn kan være å dele disse for vår del 1,8 milliarder minus 182 millioner i tilskudd på antall og et antatt gjennomsnittlig livsløp etter ankomst på 50 år. Dette gir dermed en gjennomsnittlig årlig utgift på ca 33 millioner 2015 kroner nær sagt til evig tid for kommunen, kun for disse 360 migrantene.

Dette er tall som er basert på at noe under halvparten som i dag etter hvert kommer seg i arbeid. Blir arbeidsdeltakelsen annerledes vil selvfølgelig tallene gå tilsvarende opp eller ned. Men dette er bare noen noe variable basisutgifter. I tillegg kommer fullt ut kalkulerbare kostnader som f.eks. en nødvendig øking av barnehageplasser og ansatte der, nye klasserom, antall lærere, nye helsetjenestemedarbeidere, antall kontorer og Nav-ansatte. Her må man altså sette seg ned og beregne hvor mange av hvert og til hvilken pris.

Hvor skal de bo?

Så kommer man selvfølgelig heller ikke utenom spørsmålet om hvor alle disse skal bo. Så vidt vites har ikke vår kommune per i dag ledig boligmasse av betydning. Skal man så satse på at det private utleiemarkedet tar seg av dette, skal man kjøpe opp eksisterende boliger eller skal man bygge nytt? Hvor mye koster f.eks. 150 nye boenheter av akseptabel kvalitet, kanskje mellom 200 og 300 millioner?

Hvor skal i såfall disse pengene tas i fra? Det er svært vanskelig å se for seg at dette er gjennomførbart uten å redusere til dels dramatisk andre tjenestetilbud i kommunen.

Vi tror dessverre ikke at de 10 millionene som er avsatt til alle disse oppgavene i kommende års budsjett vil vare særlig lenge hvis antydet antall migranter ankommer Ringerike.

Bosetting av migranter og flyktninger blir altså en formidabel utfordring også for vår kommune. Å bosette disse er ikke en dugnad som enkelte ynder å kalle det, det er en permanent oppgave uten noen ende på linje med andre kommunale oppgaver.

Ikke lovpålagt

Men det er jo alltids verdt å merke seg at dette ikke er en lovpålagt oppgave, det er faktisk noe man velger selv.

Det meste av det som her er beskrevet tror vi både rådmann , ordfører og mange andre er godt klar over. Valgte politikere er ombudsmenn for befolkningen og vi mener at de dermed faktisk har et ansvar for å informere om hva også snillhet kan komme til å koste. Hvorfor noen ser ut til å velge og holde tett om dette kan man jo bare spekulere i.

At kommunen ikke har noen oversikt over og heller ikke virker særlig interessert i hva innvandrerne koster oss er intet mindre enn oppsiktsvekkende og totalt uakseptabelt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags