Gå til sidens hovedinnhold

Fossum (KrF) og Wand (H): Flybussen til Gardermoen må bestå!

Artikkelen er over 4 år gammel

– Det er meningsløst at et godt etablert flybusstilbud mellom Sundvollen, Hønefoss og Gardermoen står i fare for å bli borte, skriver Hege Irene Fossum (KrF) og Christoher A. Wand (H).

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Igjen står Askeladdens flybuss i fare for å bli nedlagt. Det store engasjementet for flybussen viser hvor viktig den er for innbyggere og næringsliv i hele ringeriksregionen.

Stemte imot flybusskuttet

Tidligere i høst ble det kjent at samferdselssjefen i fylket foreslår å fjerne tilskuddet til Gardemobussen fra og med mars 2017.

Da saken var oppe til behandling i Hovedutvalget for samferdsel i september utsatte flertallet saken. H, KrF og FrP stemte imot en utsettelse fordi vi ville avgjøre saken straks for å skape ro og forutsigbarhet i flybusstilbudet.

Vi ville at støtten til Flybussen skulle videreføres, og at man i dialog med Ringeriksrådet skulle arbeide for en permanent og forutsigbar ordning.

Da saken ble behandlet på ny i samferdselsutvalget i oktober, stemte H og FrP (KrFs representant hadde forfall) imot forslaget om å fjerne støtten til flybussen. Utvalget kom ikke fram til en avgjørelse, og dermed går saken videre til fylkestinget i forbindelse med budsjettbehandlingen. Vi er begge fylkespolitikere fra Hole, og vil kjempe for at Flybussen får bestå.

Meningsløst

Det er sterkt beklagelig at det har tatt så lang tid å få en avklaring om denne saken. Det er meningsløst at et godt etablert flybusstilbud mellom Sundvollen, Hønefoss og Gardermoen står i fare for å bli borte.

Like meningsløst er det at Ringeriksrådet og Oppland fylke ikke fikk mulighet til å uttale seg og være i dialog med Buskerud fylkeskommune om saken før den kom til politisk behandling i samferdselsutvalget i Buskerud.

Flybusstilbudet er viktig både for befolkningen og for arbeids- og næringsliv i Ringeriksregionen.

Å reise med buss til Sandvika og videre derfra med flytoget slik fylkesadministrasjonen foreslår er et dårlig alternativ. Det tar både mer tid, og er mer tungvint. Blir flybussen borte, vil de fleste innbyggerne velge å bruke bil, med de konsekvensene det har for miljøet.

Dette er et viktig miljøtiltak, derfor vil vi utfordre MDG og V, samt AP og SP: Er dere med på å sikre flybussen til Gardermoen fortsatt støtte fra fylkeskommunen?

Dessuten, som Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hole peker på, så er denne løsningen ekskluderende for de som ikke har forutsetninger til å forflytte seg fra bussen til flytoget med tung bagasje.

Svekket konkurransekraft

Vi har fått flere innspill fra arbeids- og næringsliv som forteller at flybussen er avgjørende for å rekruttere kunder og vinne anbud, og for å rekruttere vikarer til viktige stillinger.

Den er faktisk en viktig brikke i forhold til å kunne investere i enkelte næringer. Flybussen vi også være en viktig brikke i tiden framover, med store investeringer for ny vei og bane, utbygging og vekst i regionen vår.

Vil sikre et grønt alternativ

Vi skal gjøre vårt for at Buskerud fylkeskommune fortsatt skal bidra med tilskudd til Gardermobussen.

Dette er et viktig miljøtiltak, derfor vil vi utfordre MDG og V, samt AP og SP: Er dere med på å sikre flybussen til Gardermoen fortsatt støtte fra fylkeskommunen?

LES OGSÅ: Vil kutte flybuss og musikklinje

LES TIDLIGERE SAKER:

Kommentarer til denne saken