Olav Bjotveit: Flyavgift som miljøvirkemiddel

Flyavgiften er ikke stor nok til å stanse folk i å fly, mener Olav Bjotveit.

Flyavgiften er ikke stor nok til å stanse folk i å fly, mener Olav Bjotveit. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

La flyavgiften gå til sykkeltiltak, foreslår Olav Bjotveit i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevFlyavgiften som ble innført fra 1. juni i år, medfører et påslag i billettprisen for flyreiser på 88 kroner, inklusiv moms. Under overskriften "Grønt skatteskifte," skriver Olav Relling (V)blant annet at andre Europeiske land som Storbrittania, Tyskland, Østerrike, Frankrike og Italia også har avgift på flyreiser med varierende satser.

Avgiften er begrunnet med miljøhensyn, såkalt grønn avgift, med håp om at færre personer tar fly og dermed reduserer CO2-utslipp.

Nå er denne avgiften så lav at den neppe vil føre til redusert flytrafikk. Den har nærmest symbolsk verdi. Prinsippet om at "forurenser skal betale" er viktig, og sånn sett har den en viss signaleffekt og er i tråd med forslagene til den grønne skattekommisjonen.

Skattlegging av miljøskadelig adferd er viktig og nødvendig og være på et nivå som reduserer denne adferden.

Nå er denne avgiften så lav at den neppe vil føre til redusert flytrafikk.

Det er beregnet at flyavgiften vil innbringe en milliard kroner i Statskassen. Det høres lite ut, men 1.000 millioner kroner er tross alt mye penger. Den er en ren fiskalavgift, det vil si en avgift som balanserer statsbudsjettet og går inn i det store sluket.

Jeg mener at denne avgiften burde avsettes til et fond åremerket miljøtiltak i kommunen, blant annet til bygging av sykkelveier. Kommunene kunne søke om tilskudd fra fondet til dette viktige miljøtiltaket, som blant annet Ringerike kommune kunne dra nytte av for å realisere sykkelprosjektet.

Da ville avgiften få en positiv miljøeffekt og et viktig bidrag til bedre folkehelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags