Sommeren 2015 var det flere innlegg i Ringerikes Blad og Dagens Næringsliv som var særlig kritiske til Tyrifjord Fisk AS, settefisk og utsetting av fisk i vassdragene på Holleia.

Banale morsomheter

I et av leserinnlegg av Lars Nilsen fikk han fritt fremme banale morsomheter om pelletspurkene og tivolifiskene på Holleia da fisk fra kultiveringsanlegg vil bli seende ut som en skiftenøkkel fordi de ikke vil ta til seg nok næring.

De vil bare gå i ring, lete etter pellets og vil bli et lett bytte for predatorer eller sulte i hjel. Dette kan kanskje være mer sannsynlig i et trangt oppdrettskar, men fisken i kultiveringsanlegget på Tyristrand går minimum i et år i store utedammer på 15x35 meter, dybde på 3,5 meter og med stor gjennomstrømning av vann av drikkevannskvalitet.

Naturlig skyhet

Fisken viser naturlig skyhet i dammene. Ved utsetting i Tyrifjorden og Holleia forsvinner fisken umiddelbart fra stedet den ble satt ut og noen av dem begynner å vake langt fra land.

Tilbakemeldinger fra Holleia om fiske fra sist sommer har vært meget positive. 

Doblet besøkstall

Besøkstallet har vært mer enn doblet da fiske er blitt mer interessant på grunn av muligheten for å få stor fisk. Fiskene som er tatt rapporteres å ha god K-faktor, er spreke og gir betydelig motstand og er røde i kjøttet. En av de hyggeligste rapportene var om ei lita jente som fikk en ørret på 1,2 kg.  Fisken hadde ytt så stor motstand at faren måtte hjelpe til. 

Fisken var rød og fin i kjøttet og smakte nydelig etter en tur på grillen. Vi mener at utsetting av stor fisk trekker foreldre med barn ut i skogen på fisketur. Når foreldrene og barn synes det det er blitt interessert å fiske fører det gjerne til rekruttering av den yngre garde.

Vi vil understreke at vi har konsesjon for kultivering av ørret blant annet til utsetting i Tyrifjorden.

Tivolifisk?

Dette må ansees som meget positivt når tendensen har vært nedadgående i flere år.  Det er kanskje ikke så rart at folk ikke har så stor interesse for fisking etter ørret i vektklasse fra 150-200 gram og diverse småabbor.

Et annet eksempel er en hunnfisk på 5,2 kg som ble fanget ved Frognøya og satt pent ut igjen. Fisken var blitt merket sju måneder tidligere ved stamfiske i Vikersund og veide da 3,6 kg. Fisken har en meget høy K-faktor og som er typisk for Tyrifjordørret av Vikersundstammen.

Og dette kaller Lars Nilsen tivolifisk?

Har lov til å kultivere

Det har versert mange tall angående antall utsatt fisk. Fra vår side er det satt ut 436 fisk i Tyrifjorden i løpet av 2 år, samt 312 i Drammensvassdraget og 120 i Holleia på et år.

LES OGSÅ: Har satt ut 120 ørret på Holleia

Av utsatt fisk er det registrert gjenfangst av fisk tatt på wobblere, sluk, mark og flue. Fisk fanget på wobbler og sluk må vel kunne regnes som fiskespisere? En av fiskene i Drammenselva veide i underkant av 2 kg og fiskeren uttalte at han hadde hatt sitt livs største fiskeopplevelse.

Vi vil understreke at vi har konsesjon for kultivering av ørret blant annet til utsetting i Tyrifjorden og forutsetningen er at dette er ørret som stammer fra de to ørretstammene i Tyrifjorden og dreier seg om 1. generasjons vill fisk. Dette forholder vi oss til!

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: – Vi jobber iherdig for en bærekraftig storørretstamme

Kunnskap

Dette pluss rapporter om gjenfangst av fisk av god kvalitet burde få Lars Nilsen og hans meningsfeller til å revurdere sine påstander, avstå fra banaliteter og forholde seg til realiteten. Kunnskap er viktig og for vår del forholder vi oss til regelverk og forskningsrapporter.

Objektiv kunnskap er en mer farbar vei i så måte.

Skitt fiske!