Ny vei – uten hensyn til mennesker og dyr | Harry Dahl

Ny E16 mellom Eggemoen og Hensmoen/Nymoen. Korridor C, redusert løsning (veivesenets anbefaling). Ilustrasjonen viser nytt kryss sør for Hensmoen. Ny bru over ravinedalen til høyre.

Ny E16 mellom Eggemoen og Hensmoen/Nymoen. Korridor C, redusert løsning (veivesenets anbefaling). Ilustrasjonen viser nytt kryss sør for Hensmoen. Ny bru over ravinedalen til høyre. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Nå må Ringerike kommune og ikke minst viltnemnda komme på banen og sette foten ned.

DEL

Leserinnlegg Som jeger og innbygger på Vågård vil jeg komme med innsigelser i forbindelse til den foreslåtte veien mellom Hensmoen og Eggemoen, korridor alternativ C. Kan ikke se at det her er tatt hensyn til verken mennesker eller dyr.

Nå må Ringerike kommune og ikke minst viltnemnda komme på banen og sette foten ned. Når det gjelder viltet er de i denne sammenheng ikke ofret en eneste tanke, etter mitt syn. For når det legges en vei langs en jordkant på en så lang strekning som det vises til her, må dette få store konsekvenser for viltet i området, det være seg rådyr, elg eller hjort.

LES OGSÅ: Veivesenet flytter ny E16 og halverer kostnadene

Beiter synlig

Disse dyra beiter stadig vekk synlig for oss daglig, har sett opp til 9–10 rådyr samtidig, ser også elg med kalver og hjort. Sommerstid beiter disse dyra på jordene, og holder ofte til ved jordkanten der også rådyrene legger fra seg kalvene i åkeren.

Så har vi trekkruter fra åsen, særlig over Eggemoen både sommer og vinter. Ved tørre somre trekker dyra ned i Nærstadmarka, for der er det reine drivhuset, med godt beite og tilgang på vann til enhver tid. Om vinteren trekker dyra opp på moene. Hensmoen og Eggemoen, hvor det spises mye lyng. Det blir da svært vanskelig og måtte krysse stadig nye veier. Da tilsier dette flere og flere konflikter mellom bilister og dyr.

Derfor må disse viltmessige forhold i høyeste grad tas med ved bebyggelse av nye veitrase. Det skal da ikke være slik at penger styrer alt, der viltet fullstendig blir oversett. Ved mye snø, slik det er i vinter, vil det måtte komme mye mer vilt i veiene, noe det også må tas høyde for i framtiden.

Vilt i veien

Det er vel heller ikke ønskelig med slike tilstander vi har hatt på E16 mellom Bjonevika og Nes i Ådal, der farten er redusert til 60 km/t, grunnet vilt i veien, hvor det da har redusert mange viltpåkjørsler. Derfor er alternativ A den eneste løsningen når denne veitraseen skal velges.

For her får vi to bruer, som dyra fritt kan passere under til enhver tid. Det vil heller ikke bli nødvendig og ødelegge så mye jordbruksareal som ved det foreslåtte alternativet C. Når det gjelder støy og forurensning, vil dette måtte påføre både menneske og dyr store belastninger, så som mistrivsel og dårlig livskvalitet for naturen generelt.

Så «nye veier» bør ikke profittere og bygge billigere når det går på bekostning av dyr og mennesker. Dette virker for meg helt meningsløst. Nå håper jeg kommunestyret og viltnemnda setter foten ned og tar opp problemene med «nye veier» og dermed havner på alternativ A, som den mest skånsomme for både mennesker og dyr.

Harry Dahl

Pensjonist fra Vågård

Billigst mulig

Jeg har også lest at nye veier ønskes å bygge billigst mulig, der dette går på bekostning av viltet, hvor bruer og passasjer blir redusert – noe som kommunen og viltnemnda ikke kunne godta uten konflikter i andre kommuner. Kan nevne E18 for eksempel i Bamble kommune.

Jeg må også etterlyse jordvernet i slike sammenhenger, er det slik at «nye veier» uten problem kan nedbygge produktiv jord uten innsigelse for å spare penger?

Når det gjelder trasévalg har alternativ A vært det mest aktuelle også for mange år tilbake i tid, det har også vært foreslått enda et alternativ, lenger sør, ved Almemoen. Så hvorfor skal den «nye veien» komme inn i bildet og snu om på alt i forhold til det som før var tenkt. Har lokale myndigheter ikke noe de skulle ha sagt?

Når det gjelder Eggemoen blir denne delt i to fra vest til øst, slik at trekkruter for dyra fullstendig vil bli blokkert fra Vågårdsåsen og ned til Nærstadmarka og omvendt.

Så spør jeg selskapet «nye veier» virkelig og anlegge nye vilttrasé slik at denne kommer i mest mulig kontakt med viltet og dermed flere konflikter med bilismen og påkjørsler. Dette kunne vært unngått hvis alternativ A hadde blitt valgt.

Bruer

For her hadde det ikke behøvd å bli noen større konflikter med bil og dyr, da det her er bygges bruer som dyra fritt kan passere under, der denne trassen vil pensles inn på den gamle trase opp Eggebakka. Denne trasen har absolutt mange fordeler, særlig for dyra, da denne traseen kommer i den østre delen av moen.

Denne traseen vil også medføre at mosjonistene og andre turgåere, som elsker uberørt natur uten bråk og forurensing i sitt rekreasjonsområde kan fortsette og nyte roen i sitt så sårt tiltenkte friluftsområde.

LES OGSÅ: Veiplanen for Nymoen-Eggemoen er klar

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.