I en artikkel i Ringerikes Blad 5. desember 2016 framhevet jeg områdene i kommunegrensen ved Helgelandsmoen som bedre lokalisering enn Tolpinrud som stasjonsområde for regiontogene.

Tolpinrud er nå vurdert som uegnet. Og planmyndighetene må tenke nytt. Hvorfor ikke godta at innspill fra publikum kan fortjene å bli seriøst vurdert? Områdene ved Helgelandsmoen har arealer også til helt nødvendig pendlerparkering.

Dersom regiontogene skal innom Hønefoss stasjon, vil det garantert bli kaotisk. Lokalisering i området Helgelandsmoen betyr langt lavere kostnader, og kan være avgjørende for om prosjekt Ringeriksbanen overhodet blir realisert.

Kjernepunkt: Folk flest har det travelt, men krever komfort. Velger bilbruk, og krever gratis parkering.

Bærums nei til utbygging for 15 000 innbyggere i Avtjernaområdet, som trafikkgrunnlag for Ringeriksbanen, forsterker presset på Hole og Ringerike.

Befolkningsgrunnlaget i vårt distrikt må mangedobles om det skal kunne etableres en effektiv tilbringertjeneste til stasjonene. Pendlere vil derfor måtte ankomme pr. egen bil.

Og med Hønefoss stasjon som alternativ vil Sundvollen bli foretrukket. Parkeringsbehovet der vil langt overgå de prognoser planmyndighetene har våget å presentere.

Lokalisering i området Helgelandsmoen betyr langt lavere kostnader, og kan være avgjørende for om prosjekt Ringeriksbanen overhodet blir realisert.

Sprengningsmassene fra 2 x 23 km togtunneler kan gi fyllmasser til gjenfylling av fjorden helt fram til Storøya. Som kan bli landfast. Gir store arealer også til parkering for dagpendlere og andre reisende.

Et slikt naturinngrep vil en kynisk regjering kunne se for seg. Noe lignende skjer for tiden i Sandvika. Men motet og pengepungen i baneprosjektet vil nok svikte. Heldigvis.

LES OGSÅ: